Skip to main content

ถอดตัวครอบไดรฟ์ด้านหลังขนาด 3.5 นิ้ว 4 ชุด

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดตัวครอบไดรฟ์ด้านหลังขนาด 3.5 นิ้ว 4 ชุด

เกี่ยวกับงานนี้

ข้อควรสนใจ
 1. อ่าน คู่มือการติดตั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

 2. ปิดเซิร์ฟเวอร์และถอดสายไฟทั้งหมดออกสำหรับงานนี้

 3. ป้องกันการสัมผัสไฟฟ้าสถิตที่อาจทำให้ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข้อมูลได้ ด้วยการเก็บส่วนประกอบที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยสายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ

ขั้นตอน

 1. เตรียมเซิร์ฟเวอร์
  1. ถอดฝาครอบด้านบน ดู ถอดฝาครอบด้านบน

  2. ถอดสายออกจากแบ็คเพลนไดรฟ์ด้านหลัง ดู การเดินสายภายใน

  3. ถอดไดรฟ์และแผงครอบที่ติดตั้งทั้งหมดออกจากช่องใส่ไดรฟ์ (หากมี) โปรดดู ถอดไดรฟ์แบบ Hot-swap

 2. ถอดตัวครอบไดรฟ์ด้านหลังขนาด 3.5 นิ้ว 4 ชุด
  รูปที่ 1. การถอดตัวครอบไดรฟ์ด้านหลังขนาด 3.5 นิ้ว 4 ชุด
  Removing the 4 x 3.5-inch rear drive cage
  1. บิดและดึงพลันเจอร์สีน้ำเงินออก

  2. เลื่อนตัวครอบไดรฟ์ไปทางด้านหลังของตัวเครื่องเพื่อปลดตัวครอบออก

 3. หากจำเป็น ให้ถอดแบ็คเพลนออกจากตัวครอบไดรฟ์ โปรดดู ถอดแบ็คเพลนของไดรฟ์กลางหรือด้านหลังขนาด 3.5 นิ้ว

หลังจากดำเนินการเสร็จ

หากคุณได้รับการแนะนำให้ส่งคืนตัวครอบไดรฟ์ตัวเก่า ให้ทำตามคำแนะนำในการห่อบรรจุภัณฑ์ และใช้วัสดุที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube