Skip to main content

ติดตั้งแบ็คเพลนไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว

ทำตามคำแนะนำในส่วนนี้เพื่อติดตั้งแบ็คเพลนไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว

เกี่ยวกับงานนี้

ข้อควรสนใจ
 • อ่าน คู่มือการติดตั้ง และ รายการตรวจสอบความปลอดภัย เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

 • นำบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตที่มีส่วนประกอบไปแตะที่พื้นผิวโลหะที่ไม่ทาสีบนเซิร์ฟเวอร์ แล้วจึงนำส่วนประกอบออกจากบรรจุภัณฑ์ และวางลงบนพื้นผิวป้องกันไฟฟ้าสถิต

รับชมขั้นตอน
 • ดูวิดีโอขั้นตอนนี้ได้ที่ YouTube

ขั้นตอน

 1. วางแบ็คเพลนไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว และโมดูลแบ็คเพลนตามภาพด้านล่าง จัดแนวช่องเสียบนำร่องรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสบนแบ็คเพลนไดรฟ์ให้ตรงกับหมุดนำร่องรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสบนโมดูลแบ็คเพลน และจัดแนวรูสกรูบนแบ็คเพลนและโมดูลแบ็คเพลนให้ตรงกัน จากนั้น ติดตั้งแบ็คเพลนลงในโมดูลแบ็คเพลน
  หมายเหตุ
  ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแบ็คเพลนและโมดูลแบ็คเพลนถูกจัดวางไว้ตามภาพด้านล่าง
  รูปที่ 1. การเสียบแบ็คเพลนไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว เข้าไปในโมดูล
  Inserting the 2.5-inch drive backplane into the module
 2. จับแบ็คเพลนและโมดูลแบ็คเพลนเข้าด้วยกัน แล้วหมุนตามภาพด้านล่าง ขันสกรูสองตัวเพื่อยึดแบ็คเพลนเข้ากับโมดูลแบ็คเพลน
  รูปที่ 2. การติดตั้งแบ็คเพลนไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว เข้าไปในโมดูล
  Installing the 2.5-inch drive backplane to the module

หลังจากดำเนินการเสร็จ

 1. ติดตั้งโมดูลแบ็คเพลนไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว กลับเข้าที่ ดู ติดตั้งโมดูลแบ็คเพลนไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว

 2. ต่อสายไฟและสายสัญญาณเข้ากับแบ็คเพลนไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว อีกครั้ง

 3. ติดตั้งไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว แบบ Hot-swap หรือแผงครอบช่องใส่ไดรฟ์อีกครั้ง (ถ้ามี) ดู ติดตั้งไดรฟ์แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว

 4. ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์ ดู ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์