Skip to main content

การเปลี่ยนโครงยึดสำหรับการจัดส่ง

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดและติดตั้งโครงยึดสำหรับการจัดส่ง

หมายเหตุ
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณถอดโครงยึดสำหรับการจัดส่งก่อนเปิดเซิร์ฟเวอร์