Skip to main content

ติดตั้งโครงยึดสำหรับการจัดส่ง

ใช้ข้อมูลนี้ในการติดตั้งโครงยึดสำหรับการจัดส่ง

ในการติดตั้งโครงยึดสำหรับการจัดส่ง ให้ทำขั้นตอนต่อไปนี้:

รูปที่ 1. การติดตั้งโครงยึดสำหรับการจัดส่ง
Enclosure removal

  1. หรือถอดส่วนบนของช่องสายบนโครงยึดสำหรับการจัดส่ง หากมีการเดินสายในเซิร์ฟเวอร์แล้ว
  2. จัดแนว cutout ที่แต่ละด้านของโครงยึดสำหรับการจัดส่งกับน็อตยึดที่ด้านหน้าของเซิร์ฟเวอร์
  3. เลื่อนโครงยึดสำหรับการจัดส่งไปที่ด้านหน้าของเซิร์ฟเวอร์ โดยยึดโครงยึดให้แน่นด้วยสกรู M5 x 22 มม. แบบแฉก (เงิน)
  4. หากคุณถอดส่วนบนของช่องสายออก ให้ติดตั้งกลับเข้าไปใหม่ ยึดกับโครงยึดสำหรับการจัดส่งด้วยสกรูสี่ตัว
หมายเหตุ
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณถอดโครงยึดสำหรับการจัดส่งก่อนเปิดเซิร์ฟเวอร์