Skip to main content

FQXSPIO0011N : เกิดข้อผิดพลาดที่ไม่สามารถแก้ไขได้บน [SensorElementName]

เกิดข้อผิดพลาดที่ไม่สามารถแก้ไขได้บน [SensorElementName]

ข้อความนี้ใช้สำหรับกรณีที่การดำเนินงานตรวจพบข้อผิดพลาดที่ไม่สามารถแก้ไขได้กับบัส

ระดับความรุนแรง

ข้อผิดพลาด

หมวดการแจ้งเตือน

ร้ายแรง - อื่นๆ

ซ่อมบำรุงได้

ใช่

ข้อมูล CIM

Prefix:PLAT

และ ID:0240

SNMP Trap ID

50

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ใช่

การดำเนินการของผู้ใช้

ไปที่เว็บไซต์ http://support.lenovo.com/ เพื่อดูเคล็ดลับหรือการอัปเดตเฟิร์มแวร์ที่อาจใช้แก้ไขข้อผิดพลาดได้

  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอะแดปเตอร์การขยาย I/O ทุกตัวมีไดรเวอร์และเฟิร์มแวร์อุปกรณ์ในระดับที่ถูกต้องและตรงกัน
  2. ตรวจสอบบันทึกเหตุการณ์ของ CMM หรือ XClarity Controller เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับส่วนประกอบที่ทำงานล้มเหลว
  3. หากไม่มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อผิดพลาดในบันทึกเหตุการณ์ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo