Skip to main content

ถอดอะแดปเตอร์ NIC การจัดการ

ทำตามคำแนะนำในส่วนนี้เพื่อถอดอะแดปเตอร์ NIC การจัดการ

เกี่ยวกับงานนี้

ข้อควรสนใจ

ขั้นตอน

 1. เตรียมการสำหรับงานนี้
  1. เข้าถึง Lenovo XClarity Controller จากนั้นเลือก Network ใน BMC Configuration และปิดการใช้งาน Ethernet Port 2
  2. ถอดฝาครอบด้านบนด้านหน้า ดู ถอดฝาครอบด้านบนด้านหน้า
  3. ถอดฝาครอบด้านบนด้านหลัง ดู ถอดฝาครอบด้านบนด้านหลัง
  4. ถอดตัวยก PCIe ต่อไปนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นเซิร์ฟเวอร์
   • หากติดตั้งเซิร์ฟเวอร์พร้อมกับตัวยก PCIe สามตัว ให้ถอดตัวยก PCIe 1 ดู ถอดตัวยก PCIe
   • หากติดตั้งเซิร์ฟเวอร์พร้อมกับตัวยก PCIe สี่ตัว ให้ถอดตัวยก PCIe A ดู ถอดตัวยก PCIe
 2. ถอดสายออกจาก อะแดปเตอร์ NIC การจัดการ
 3. ถอด อะแดปเตอร์ NIC การจัดการ
  1. คลายสกรูที่ยึด อะแดปเตอร์ NIC การจัดการ
  2. กดสลักสีน้ำเงินค้างไว้
  3. ดัน อะแดปเตอร์ NIC การจัดการ จากสลักให้ออกจากตัวเครื่อง
   รูปที่ 1. การถอด อะแดปเตอร์ NIC การจัดการ
   อะแดปเตอร์ NIC การจัดการ removal

หลังจากดำเนินการเสร็จ

หากคุณได้รับคำแนะนำให้ส่งคืนส่วนประกอบหรืออุปกรณ์เสริม ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร้อมบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด และให้ใช้บรรจุภัณฑ์ใดๆ ที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube