Skip to main content

ติดตั้งไดรฟ์แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว

ใช้ขั้นตอนนี้ในการติดตั้ง ไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว

เซิร์ฟเวอร์นี้รองรับไดรฟ์ประเภทต่างๆ ดังต่อไปนี้:

 • ไดรฟ์โซลิดสเทต NVMe
 • ไดรฟ์โซลิดสเทต SATA/SAS
 • ไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์ SATA/SAS

สำหรับรายชื่ออุปกรณ์เสริมที่รองรับสำหรับเซิร์ฟเวอร์นี้ ดูที่ เว็บไซต์ Lenovo ServerProven

ก่อนติดตั้งไดรฟ์แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว:

 1. อ่านข้อมูลด้านความปลอดภัยและคู่มือการติดตั้ง (โปรดดู ความปลอดภัย และ คู่มือการติดตั้ง)

 2. นำบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตที่มีส่วนประกอบไปแตะที่พื้นผิวโลหะที่ไม่ทาสีบนเซิร์ฟเวอร์ แล้วจึงนำส่วนประกอบออกจากบรรจุภัณฑ์ และวางลงบนพื้นผิวป้องกันไฟฟ้าสถิต

ในการติดตั้ง ไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว ให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. ระบุช่องใส่ไดรฟ์ที่ใช้ได้ โดยอ้างอิงจากป้ายของช่องใส่ไดรฟ์ที่นำมาใช้ ป้าย NVMe ต่อไปนี้ระบุว่าช่องใส่ไดรฟ์เหล่านี้สามารถรองรับทั้งไดรฟ์ NVMe และไดรฟ์ SATA/SAS มิเช่นนั้น จะรองรับเฉพาะไดรฟ์ SATA/SAS เท่านั้น
  รูปที่ 1. ป้ายช่องใส่ไดรฟ์ของไดรฟ์โซลิดสเทต NVMe

  ตารางที่ 1. ป้ายช่องใส่ไดรฟ์ของไดรฟ์โซลิดสเทต NVMe
  1 ป้ายช่องใส่ไดฟร์ 4-7 ของไดรฟ์โซลิดสเทต NVMe2 ป้ายช่องใส่ไดรฟ์ 12-15 ของไดรฟ์โซลิดสเทต NVMe
  หมายเหตุ
  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งไดรฟ์ทั้งหมดเข้าไปในช่องใส่ไดรฟ์ที่รองรับประเภทของไดรฟ์แบบเฉพาะ ข้อมูลประเภทไดรฟ์มีอยู่บนไดรฟ์

  2. เมื่อจะติดตั้งทั้งไดรฟ์ SATA/SAS และ NVMe ก่อนอื่นให้ติดตั้งไดรฟ์ NVMe ในลำดับตัวเลขแบบย้อนกลับตามหมายเลขช่องใส่ แล้วจึงติดตั้งไดรฟ์ SATA/SAS ตามลำดับตัวเลข

 2. ถอดแผงครอบช่องใส่ไดรฟ์ออก หากมีการติดตั้งภายในช่องใส่ไดรฟ์
 3. ค่อยๆ หมุนสลักปลดล็อคออกเพื่อปลดล็อคที่จับไดรฟ์
 4. เลื่อนไดรฟ์เข้าในช่องใส่ไดรฟ์ และดันจนกว่าไดรฟ์จะหยุด
  รูปที่ 2. การติดตั้งไดรฟ์

 5. หมุนที่จับถาดไดรฟ์กลับไปที่ตำแหน่งล็อค

หลังจากติดตั้งไดรฟ์แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว ตรวจดู LED แสดงสถานะไดรฟ์เพื่อตรวจสอบว่าไดรฟ์กำลังทำงานอย่างถูกต้องหรือไม่:

 • หาก LED สีเหลืองติดสว่างอย่างต่อเนื่อง แสดงว่าไดรฟ์ทำงานผิดปกติ และต้องเปลี่ยน
 • หาก LED สีเขียวกะพริบ แสดงว่าไดรฟ์กำลังทำงานปกติ
หมายเหตุ
หากมีการกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์สำหรับการทำงานของ RAID ผ่าน อะแดปเตอร์ RAID ของ ThinkSystem คุณอาจต้องกำหนดค่าดิสก์อาร์เรย์ของคุณใหม่หลังจากติดตั้งไดรฟ์ โปรดดูเอกสารที่มาพร้อมกับ อะแดปเตอร์ RAID ของ ThinkSystem สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานของ RAID และคำแนะนำสำหรับการใช้งาน อะแดปเตอร์ RAID ของ ThinkSystem

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube