Skip to main content

การเปลี่ยนถาดขยายโปรเซสเซอร์และหน่วยความจำ

ใช้ขั้นตอนนี้เพื่อถอดหรือติดตั้ง แผ่นกั้นลมของระบบถาดขยาย และ ถาดขยายโปรเซสเซอร์และหน่วยความจำ

หมายเหตุ
หากเซิร์ฟเวอร์ของคุณมาพร้อมกับโปรเซสเซอร์สองตัว ให้ข้ามส่วนนี้แล้วไปยัง การเปลี่ยนแผ่นกั้นลมของแผงระบบและแผงจ่ายไฟฟ้า