Skip to main content

ถอดถาดขยายโปรเซสเซอร์และหน่วยความจำ

ใช้กระบวนการนี้ในการถอดถาดขยายโปรเซสเซอร์และหน่วยความจำ

ก่อนถอด ถาดขยายโปรเซสเซอร์และหน่วยความจำ ออก:

 1. อ่านข้อมูลด้านความปลอดภัยและคู่มือการติดตั้ง (โปรดดู ความปลอดภัย และ คู่มือการติดตั้ง)

 2. ปิดเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง แล้วถอดสายไฟและสายเคเบิลภายนอกทั้งหมดออก (ดู ปิดเซิร์ฟเวอร์)

 3. หากเซิร์ฟเวอร์ติดตั้งอยู่ในตู้แร็ค ให้เลื่อนเซิร์ฟเวอร์ออกจากรางเลื่อนของแร็คเพื่อให้มีที่เข้าถึงฝาครอบด้านหลัง หรือถอดเซิร์ฟเวอร์ออกจากแร็ค

 4. ถอดฝาครอบด้านบน (โปรดดู ถอดฝาครอบด้านบน)

 5. หากคุณกำลังเปลี่ยนถาดขยายโปรเซสเซอร์และหน่วยความจำ ให้ถอดแผ่นกั้นลมของถาดขยาย, DIMM (โปรดดู ถอดโมดูลหน่วยความจำ), และ PHM (โปรดดู ถอดโปรเซสเซอร์และตัวระบายความร้อน) บน ถาดขยาย

  รูปที่ 1. การถอด แผ่นกั้นลมของระบบถาดขยาย


  ข้อควรสนใจ
  • อย่าถอดหรือติดตั้ง DIMM และโปรเซสเซอร์บนถาดขยายโปรเซสเซอร์และหน่วยความจำเมื่อถอดถาดขยาย เนื่องจากความไม่เสถียรอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อส่วนประกอบต่างๆ

ในการถอดถาดขยายโปรเซสเซอร์และหน่วยความจำ โปรดทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ดึงแหล่งจ่ายไฟ 2 ออกมาเล็กน้อย
  ข้อควรสนใจ
  อย่าถอด ถาดขยายโปรเซสเซอร์และหน่วยความจำ โดยไม่ได้ตัดการเชื่อมต่อกับแหล่งพลังงานที่ 2 ก่อน
 2. จับที่จับของ ถาดขยายโปรเซสเซอร์และหน่วยความจำ จากนั้น ดึงและหมุนขึ้นจนอยู่ในตำแหน่งตั้งตรง การทำเช่นนี้จะเป็นการปลด ถาดขยาย ออกจากแผงระบบ
  รูปที่ 2. การถอดถาดขยายโปรเซสเซอร์และหน่วยความจำ

 3. คลายสกรูสองตัวที่ยึดถาดขยายกับตัวเครื่อง
 4. จับด้ามจับและค่อยๆ ยกถาดขยายขึ้นอย่างช้าๆ ออกจากเซิร์ฟเวอร์ จากนั้นวางไว้บนพื้นราบ
หลังจากถอดถาดขยายโปรเซสเซอร์และหน่วยความจำ:
 • หากคุณได้รับคำแนะนำให้ส่งคืนส่วนประกอบหรืออุปกรณ์เสริม ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร้อมบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด และให้ใช้บรรจุภัณฑ์ใดๆ ที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง

  สำคัญ
  ก่อนที่จะส่งคืนแผงระบบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณติดตั้งฝาครอบกันฝุ่นของช่องโปรเซสเซอร์จากแผงระบบใหม่ การเปลี่ยนฝาครอบกันฝุ่นของช่องเสียบโปรเซสเซอร์:
  1. ถอดฝาครอบกันฝุ่นจากส่วนประกอบของช่องเสียบโปรเซสเซอร์บนแผงระบบใหม่ และจัดวางให้ถูกต้องเหนือส่วนประกอบของช่องเสียบโปรเซสเซอร์บนแผงระบบที่ถอดออก

  2. ค่อยๆ กดขาฝาครอบกันฝุ่นเข้าส่วนประกอบของช่องเสียบโปรเซสเซอร์ โดยกดที่บริเวณขอบด้านบนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายกับหมุดในซ็อกเก็ต คุณอาจได้ยินเสียงคลิกเมื่อฝาครอบกันฝุ่นติดตั้งแน่นดีแล้ว

  3. ตรวจสอบ ว่าฝาครอบกันฝุ่นยึดเข้ากับส่วนประกอบของช่องเสียบโปรเซสเซอร์แน่นดีแล้ว

 • หากคุณวางแผนที่จะรีไซเคิลแผงระบบ ให้ทำตามคำแนะนำใน แยกชิ้นส่วนถาดขยายโปรเซสเซอร์และหน่วยความจำเพื่อรีไซเคิล สำหรับการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับส่วนท้องถิ่น

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube