Skip to main content

ถอดโมดูลหน่วยความจำ

ใช้ขั้นตอนนี้ในการถอดโมดูลหน่วยความจำ

ข้อควรสนใจ
โมดูลหน่วยความจำไวต่อการคายประจุไฟฟ้าสถิต และต้องดูแลจัดการเป็นพิเศษ นอกเหนือจากคำแนะนำมาตรฐานสำหรับ การใช้งานอุปกรณ์ที่ไวต่อไฟฟ้าสถิต:
 • สวมใส่สายรัดป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตทุกครั้งเมื่อต้องถอดหรือติดตั้งโมดูลหน่วยความจำ ถุงมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตก็ใช้ได้เช่นกัน

 • อย่าถือโมดูลหน่วยความจำสองชิ้นหรือมากกว่าในขณะเดียวกัน เพราะอาจสัมผัสถูกกันได้ อย่าวางโมดูลหน่วยความจำซ้อนกันโดยตรงในการจัดเก็บ

 • อย่าสัมผัสขั้วต่อหน่วยความจำสีทอง และอย่าให้บริเวณพื้นผิวนี้สัมผัสถูกด้านนอกของกรอบขั้วต่อโมดูลหน่วยความจำ

 • หยิบจับโมดูลหน่วยความจำด้วยความระมัดระวัง อย่าบิด งอ หรือทำโมดูลหน่วยความจำตก

ก่อนถอดโมดูลหน่วยความจำ:

 1. หากคุณจะถอด DCPMM ในโหมด App Direct หรือโหมดหน่วยความจำผสม ให้ตรวจสอบว่าสำรองข้อมูลที่จัดเก็บไว้แล้ว และลบ Namespace ที่สร้างขึ้นไว้ออก

 2. อ่านข้อมูลด้านความปลอดภัยและคู่มือการติดตั้ง (โปรดดู ความปลอดภัย และ คู่มือการติดตั้ง)

 3. ปิดเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง แล้วถอดสายไฟและสายเคเบิลภายนอกทั้งหมดออก (ดู ปิดเซิร์ฟเวอร์)

 4. หากเซิร์ฟเวอร์ติดตั้งอยู่ในตู้แร็ค ให้เลื่อนเซิร์ฟเวอร์ออกจากรางเลื่อนของแร็คเพื่อให้มีที่เข้าถึงฝาครอบด้านหลัง หรือถอดเซิร์ฟเวอร์ออกจากแร็ค

 5. รับชมขั้นตอน ดูวิดีโอขั้นตอนนี้ได้จากลิงก์ต่อไปนี้:
 6. ถอดฝาครอบด้านบน (โปรดดู ถอดฝาครอบด้านบน)

 7. หากคุณกำลังถอดโมดูลหน่วยความจำออกจากถาดขยายโปรเซสเซอร์และหน่วยจำ ห้ามถอดถาดขยายออก ถอดแค่เพียงแผ่นกั้นลมที่ติดตั้งบนถาดขยายเท่านั้น

  รูปที่ 1. การถอดแผ่นกั้นลมออกจากถาดขยายโปรเซสเซอร์และหน่วยความจำ

 8. หากคุณกำลังถอดโมดูลหน่วยความจำออกจากแผงระบบ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดถาดขยาย (โปรดดู ถอดถาดขยายโปรเซสเซอร์และหน่วยความจำ) และแผ่นกั้นลมที่ติดตั้งบนแผงระบบออกแล้ว

  รูปที่ 2. การถอดแผ่นกั้นลมออกจากแผงระบบ

ในการถอดโมดูลหน่วยความจำ ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

รับชมขั้นตอน ดูวิดีโอขั้นตอนนี้ได้จากลิงก์ต่อไปนี้:
รูปที่ 3. การถอดโมดูลหน่วยความจำ

เปิดคลิปยึดขั้วต่อโมดูลหน่วยความจำเพื่อแยกโมดูลหน่วยความจำ แล้วถอดโมดูลหน่วยความจำ

หากคุณได้รับคำแนะนำให้ส่งคืนส่วนประกอบหรืออุปกรณ์เสริม ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร้อมบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด และให้ใช้บรรจุภัณฑ์ใดๆ ที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง