Skip to main content

การเปลี่ยนแผ่นกั้นลมของแผงระบบและแผงจ่ายไฟฟ้า

ใช้ขั้นตอนนี้ในการติดตั้งหรือถอด แผ่นกั้นลมของแผงระบบ และแผงจ่ายไฟฟ้า

หมายเหตุ
หากเซิร์ฟเวอร์ของคุณมาพร้อมกับโปรเซสเซอร์สี่ตัว ให้ข้ามส่วนนี้แล้วไปยัง การเปลี่ยนถาดขยายโปรเซสเซอร์และหน่วยความจำ