Skip to main content

ติดตั้งฝานิรภัย

ติดตั้งฝานิรภัยโดยหมุนฝานิรภัยเข้าด้านในจนกว่าอีกด้านหนึ่งจะคลิกเข้าที่ แล้วล็อคฝานิรภัย

ก่อนติดตั้งฝานิรภัย:
  1. อ่านข้อมูลด้านความปลอดภัยและคู่มือการติดตั้ง (โปรดดู ความปลอดภัย และ คู่มือการติดตั้ง)

  2. หากคุณถอดมือจับแร็คออก ให้ติดตั้งกลับเข้าที่ (โปรดดู คู่มือการติดตั้งแร็ค)

  1. ค่อยๆ เสียบแถบบนฝานิรภัยเข้าไปในช่องบนมือจับแร็คด้านขวา จากนั้น กดสลักค้างไว้แล้วหมุนฝานิรภัยเข้าด้านในจนกว่าอีกด้านหนึ่งจะคลิกเข้าที่
    รูปที่ 1. การตั้งตั้งฝานิรภัย

  2. ใช้กุญแจล็อคฝานิรภัยไปยังตำแหน่งปิด
    รูปที่ 2. การล็อคฝานิรภัย

หลังจากติดตั้งฝานิรภัย ให้ดันหรือติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ลงในแร็ค หากจำเป็น โปรดดู คู่มือการติดตั้งแร็ค ThinkSystem SR850 ที่ให้มาพร้อมกับชุดราง

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube