Skip to main content

ติดตั้งโมดูลหน่วยความจำ

ใช้ขั้นตอนนี้ในการติดตั้งโมดูลหน่วยความจำ

ดู กฎและลำดับการติดตั้งโมดูลหน่วยความจำ สำหรับข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับการกำหนดค่าและการตั้งค่าหน่วยความจำ

ข้อควรสนใจ
โมดูลหน่วยความจำไวต่อการคายประจุไฟฟ้าสถิต และต้องดูแลจัดการเป็นพิเศษ นอกเหนือจากคำแนะนำมาตรฐานสำหรับ การใช้งานอุปกรณ์ที่ไวต่อไฟฟ้าสถิต:
 • สวมใส่สายรัดป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตทุกครั้งเมื่อต้องถอดหรือติดตั้งโมดูลหน่วยความจำ ถุงมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตก็ใช้ได้เช่นกัน

 • อย่าถือโมดูลหน่วยความจำสองชิ้นหรือมากกว่าในขณะเดียวกัน เพราะอาจสัมผัสถูกกันได้ อย่าวางโมดูลหน่วยความจำซ้อนกันโดยตรงในการจัดเก็บ

 • อย่าสัมผัสขั้วต่อหน่วยความจำสีทอง และอย่าให้บริเวณพื้นผิวนี้สัมผัสถูกด้านนอกของกรอบขั้วต่อโมดูลหน่วยความจำ

 • หยิบจับโมดูลหน่วยความจำด้วยความระมัดระวัง อย่าบิด งอ หรือทำโมดูลหน่วยความจำตก

ก่อนติดตั้งโมดูลหน่วยความจำ:

 1. อ่านข้อมูลด้านความปลอดภัยและคู่มือการติดตั้ง (โปรดดู ความปลอดภัย และ คู่มือการติดตั้ง)

 2. นำบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตที่มีส่วนประกอบไปแตะที่พื้นผิวโลหะที่ไม่ทาสีบนเซิร์ฟเวอร์ แล้วจึงนำส่วนประกอบออกจากบรรจุภัณฑ์ และวางลงบนพื้นผิวป้องกันไฟฟ้าสถิต

 3. หากคุณกำลังติดตั้งโมดูลหน่วยความจำบนถาดขยายโปรเซสเซอร์และหน่วยจำ ห้ามถอดถาดขยายออก ถอดแค่เพียงแผ่นกั้นลมที่ติดตั้งบนถาดขยายเท่านั้น
  รูปที่ 1. การถอดแผ่นกั้นลมออกจากถาดขยายโปรเซสเซอร์และหน่วยความจำ

 4. หากคุณกำลังติดตั้งโมดูลหน่วยความจำบนแผงระบบ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดถาดขยาย (โปรดดู ถอดถาดขยายโปรเซสเซอร์และหน่วยความจำ) และแผ่นกั้นลมที่ติดตั้งบนแผงระบบออกแล้ว

  รูปที่ 2. การถอดแผ่นกั้นลมออกจากแผงระบบ

ในการติดตั้งโมดูลหน่วยความจำ ให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. เปิดคลิปที่ยึดขั้วต่อโมดูลหน่วยความจำ หากมีโมดูลหน่วยความจำติดตั้งอยู่ในขั้วต่อ ให้ถอดออก
 2. จัดเรียงคีย์บนโมดูลหน่วยความจำที่คุณติดตั้งกับขั้วต่อ จากนั้น เสียบโมดูลหน่วยความจำ
 3. กดปลายทั้งสองด้านของโมดูลหน่วยความจำลงไปตรงๆ ในขั้วต่อให้แน่นจนกว่าคลิปยึดจะเข้าตำแหน่งล็อค
  รูปที่ 3. การติดตั้งโมดูลหน่วยความจำ
 4. หากคุณกำลังติดตั้งโมดูลหน่วยความจำเพิ่มเติม ให้ดำเนินการดังกล่าว

หลังจากที่คุณติดตั้งโมดูลหน่วยความจำแล้ว ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. ติดตั้งแผ่นกั้นลมของแผงระบบกลับเข้าที่ (โปรดดู ติดตั้งแผ่นกั้นลมของแผงระบบและแผงจ่ายไฟฟ้า) หรือถาดขยายโปรเซสเซอร์และหน่วยความจำ และแผ่นกั้นลมถาดขยาย (โปรดดู ติดตั้งถาดขยายโปรเซสเซอร์และหน่วยความจำ)

 2. ติดตั้งฝาครอบด้านบนกลับเข้าที่ (โปรดดู ติดตั้งฝาครอบด้านบน)

 3. เชื่อมต่อสายไฟและสายเคเบิลที่คุณถอดออกกลับเข้าที่

 4. ติดตั้งเซิร์ฟเวอร์เข้าไปในแร็ค

 5. เปิดเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงใดๆ

 6. หากคุณได้ติดตั้ง DCPMM แล้ว:

  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเฟิร์มแวร์ของ DCPMM เป็นเวอร์ชันล่าสุด หากไม่ ให้อัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุด (โปรดดู การอัปเดตเฟิร์มแวร์ของบนอุปกรณ์ที่ได้รับการจัดการด้วย LXCA)

  2. กำหนดค่า DCPMM และ DRAM DIMM หลังจากติดตั้งโมดูลหน่วยความจำทั้งหมดแล้ว (โปรดดู กำหนดค่า Persistent Memory Module (PMem))

  3. คืนค่าข้อมูลที่มีการสำรองไว้ หากจำเป็น

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube