Skip to main content

ติดตั้งแบตเตอรี่ CMOS (CR2032)

ใช้ขั้นตอนนี้ในการติดตั้ง แบตเตอรี่ CMOS

พิจารณาคำแนะนำต่อไปนี้เมื่อเปลี่ยน แบตเตอรี่ CMOS ในเซิร์ฟเวอร์:

 • เมื่อเปลี่ยน แบตเตอรี่ CMOS คุณต้องเปลี่ยนกับ แบตเตอรี่ CMOS ตัวอื่นที่เป็นประเภทเดียวกันจากผู้ผลิตรายเดียวกัน
 • หลังจากคุณเปลี่ยน แบตเตอรี่ CMOS คุณต้องกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ใหม่ แล้วรีเซ็ตวันที่และเวลาของระบบ
 • เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น ให้อ่านและปฏิบัติตามคำชี้แจงด้านความปลอดภัยต่อไปนี้
S002
disconnect all power
ข้อควรระวัง
ปุ่มควบคุมพลังงานบนอุปกรณ์และสวิตช์เปิดเครื่องบนแหล่งจ่ายไฟไม่ได้ตัดกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้กับอุปกรณ์ อุปกรณ์อาจมีสายไฟมากกว่าหนึ่งเส้น หากต้องการตัดกระแสไฟฟ้าจากอุปกรณ์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดสายไฟทั้งหมดออกจากแหล่งพลังงานแล้ว
S004
Attention
ข้อควรระวัง

เมื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่ลิเธียม ให้เลือกใช้แบตเตอรี่ที่มีหมายเลขชิ้นส่วนที่ระบุของ Lenovo หรือเทียบเท่าที่ผู้ผลิตแนะนำ หากระบบของคุณมีโมดูลที่มีแบตเตอรี่ลิเธียม ให้เปลี่ยนเฉพาะโมดูลประเภทเดียวกันที่ผลิตจากผู้ผลิตเดิม แบตเตอรี่มีสารลิเธียมและสามารถระเบิดได้หากใช้ จับ หรือกำจัดอย่างไม่เหมาะสม

ห้าม:
 • โยน หรือจุ่มลงในน้ำ
 • โดนความร้อนสูงเกิน 100°C (212°F)
 • ซ่อมหรือแยกชิ้นส่วน

กำจัดแบตเตอรี่ตามที่กำหนดโดยกฎหมายหรือกฎข้อบังคับส่วนท้องถิ่น

S005
Attention
ข้อควรระวัง
แบตเตอรี่เป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน เพื่อหลีกเลี่ยงการระเบิด ห้ามเผาแบตเตอรี่ เปลี่ยนเฉพาะแบตเตอรี่ที่ได้รับการรับรองเท่านั้น รีไซเคิลหรือทิ้งแบตเตอรี่ตามที่กำหนดโดยกฎข้อบังคับส่วนท้องถิ่น

ก่อนการติดตั้ง แบตเตอรี่ CMOS:

 1. อ่านข้อมูลด้านความปลอดภัยและคู่มือการติดตั้ง (โปรดดู ความปลอดภัย และ คู่มือการติดตั้ง)

 2. นำบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตที่มีส่วนประกอบไปแตะที่พื้นผิวโลหะที่ไม่ทาสีบนเซิร์ฟเวอร์ แล้วจึงนำส่วนประกอบออกจากบรรจุภัณฑ์ และวางลงบนพื้นผิวป้องกันไฟฟ้าสถิต

ในการติดตั้ง แบตเตอรี่ CMOS ให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. ปฏิบัติตามคำแนะนำในการใช้งานและติดตั้งพิเศษที่มากับแบตเตอรี่ที่มีการเปลี่ยน
 2. หันด้านสัญลักษณ์บวก (+) เข้ากับตรงกลางของเซิร์ฟเวอร์ จากนั้นวางแบตเตอรี่เข้าไปจนกว่าจะคลิกเข้าที่
  รูปที่ 1. แบตเตอรี่ CMOS การติดตั้ง

หลังการติดตั้ง แบตเตอรี่ CMOS ให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. ติดตั้งแผ่นกั้นลมของแผงระบบกลับเข้าที่ (โปรดดู ติดตั้งแผ่นกั้นลมของแผงระบบและแผงจ่ายไฟฟ้า) หรือถาดขยายโปรเซสเซอร์และหน่วยความจำ และแผ่นกั้นลมถาดขยาย (โปรดดู ติดตั้งถาดขยายโปรเซสเซอร์และหน่วยความจำ)

 2. ติดตั้งฝาครอบด้านบนกลับเข้าที่ (โปรดดู ติดตั้งฝาครอบด้านบน)

 3. เชื่อมต่อสายไฟและสายเคเบิลที่คุณถอดออกกลับเข้าที่

 4. ติดตั้งเซิร์ฟเวอร์เข้าไปในแร็ค

 5. เปิดเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงใดๆ

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube