Skip to main content

ถอดส่วนประกอบของการ์ดตัวยก PCIe

ใช้ขั้นตอนนี้ในการถอด ส่วนประกอบการ์ด PCIe Riser

ก่อนถอด ส่วนประกอบการ์ด PCIe Riser ออก:

 1. อ่านข้อมูลด้านความปลอดภัยและคู่มือการติดตั้ง (โปรดดู ความปลอดภัย และ คู่มือการติดตั้ง)

 2. ปิดเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง แล้วถอดสายไฟและสายเคเบิลภายนอกทั้งหมดออก (ดู ปิดเซิร์ฟเวอร์)

 3. หากเซิร์ฟเวอร์ติดตั้งอยู่ในตู้แร็ค ให้เลื่อนเซิร์ฟเวอร์ออกจากรางเลื่อนของแร็คเพื่อให้มีที่เข้าถึงฝาครอบด้านหลัง หรือถอดเซิร์ฟเวอร์ออกจากแร็ค

 4. ถอดฝาครอบด้านบน (โปรดดู ถอดฝาครอบด้านบน)

 5. ถอดสาย USB 3.0 ของ ชุดถาดของแผงตัวดำเนินการ และถอดออกจากแผงระบบในแนวตั้ง
  รูปที่ 1. การถอดขั้วต่อ USB 3.0 ในแนวตั้ง

ในการถอด ส่วนประกอบการ์ด PCIe Riser ให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. ถอดสายใดๆ ที่เชื่อมต่อกับอะแดปเตอร์ออก
 2. จับ ส่วนประกอบการ์ด PCIe Riser ที่ตำแหน่งสัมผัส แล้วยกออกจากแผงระบบ
  รูปที่ 2. การถอด ส่วนประกอบการ์ด PCIe Riser

 3. ถอดสกรูที่ยึด การ์ดตัวยก PCIe ออก จากนั้นดันออกเบาๆ เพื่อถอดออกจากตัวครอบไรเซอร์
  รูปที่ 3. การถอด การ์ดตัวยก PCIe


หลังถอดส่วนประกอบของการ์ดตัวยก PCIe:
 • หากคุณได้รับคำแนะนำให้ส่งคืนส่วนประกอบหรืออุปกรณ์เสริม ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร้อมบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด และให้ใช้บรรจุภัณฑ์ใดๆ ที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง

 • หากคุณวางแผนที่จะรีไซเคิลส่วนประกอบการ์ดตัวยก ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้ เพื่อแยกส่วนประกอบการ์ดตัวยกและรีไซเคิลส่วนประกอบให้สอดคล้องกับกฎข้อบังคับท้องถิ่น

  1. ถอดสกรูสองตัวสองตัวที่การ์ดตัวยก

   รูปที่ 4. แยกส่วนประกอบการ์ดตัวยก PCIe


  2. ค่อยๆ เลื่อนและหมุนการ์ดตัวยก PCIe เล็กน้อยเพื่อถอดออกจากโครงยึดตัวยก

   รูปที่ 5. แยกส่วนประกอบการ์ดตัวยก PCIe


วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube