Skip to main content

ถอดไดรฟ์ M.2 ออกจากแบ็คเพลน M.2

ใช้ขั้นตอนนี้ในการถอดไดรฟ์ M.2 ออกจากแบ็คเพลน M.2

ด้วยการถอดแบ็คเพลน M.2 ออก ให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อถอดไดรฟ์ M.2 ออกจากแบ็คเพลน M.2:

  1. กดทั้งสองด้านของตัวยึดแล้วเลื่อนไปด้านหลังเพื่อคลายไดรฟ์ M.2 ออกจากแบ็คเพลน M.2
    รูปที่ 1. การถอดไดรฟ์ M.2

    หมายเหตุ
    หากแบ็คเพลน M.2 ของคุณมีไดรฟ์ M.2 สองตัว จะต้องปล่อยไดรฟ์ทั้งสองตัวนี้ออกด้านนอกเมื่อคุณเลื่อนที่ยึดไปด้านหลัง
  2. ถอดไดรฟ์ M.2 ด้วยการหมุนออกจากแบ็คเพลน M.2 และดึงออกจากขั้วต่อที่มุมมุมหนึ่ง (ประมาณ 30 องศา)

หากคุณได้รับคำแนะนำให้ส่งคืนส่วนประกอบหรืออุปกรณ์เสริม ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร้อมบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด และให้ใช้บรรจุภัณฑ์ใดๆ ที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง