Skip to main content

ติดตั้งโมดูลแผงด้านหน้า USB

ทำตามคำแนะนำในส่วนนี้เพื่อติดตั้งโมดูลแผงด้านหน้า USB

เกี่ยวกับงานนี้

ข้อควรสนใจ
 • ทบทวน คู่มือการติดตั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณทำงานได้อย่างปลอดภัย

 • นำบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตที่มีส่วนประกอบไปแตะที่พื้นผิวโลหะที่ไม่ทาสีบนเซิร์ฟเวอร์ แล้วจึงนำส่วนประกอบออกจากบรรจุภัณฑ์ และวางลงบนพื้นผิวป้องกันไฟฟ้าสถิต

รับชมขั้นตอน ดูวิดีโอขั้นตอนนี้ได้จากลิงก์ต่อไปนี้:ขั้นตอน
 1. จัดแนวโมดูลแผงด้านหน้า USB ให้ตรงกับช่องใส่ที่ด้านหน้าของเซิร์ฟเวอร์ จากนั้นเลื่อนไปทางด้านหน้าของเซิร์ฟเวอร์จนกระทั่งคลิกเข้าที่
  รูปที่ 1. การติดตั้งโมดูลแผงด้านหน้า USB


  หมายเหตุ
  ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เดินสายผ่านคลิปยึดสายตามภาพ
 2. เดินสายแผงด้านหน้า USB ผ่านช่องร้อยสายด้านข้าง และเชื่อมต่อกับแผงระบบ
  รูปที่ 2. การต่อสายแผงด้านหน้า USB

หลังจากงานนี้เสร็จสิ้น

ดำเนินการต่อเพื่อเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์ (ดู ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์)