Skip to main content

ถอดเซิร์ฟเวอร์ออกจากราง

ทำตามคำแนะนำในส่วนนี้เพื่อถอดเซิร์ฟเวอร์ออกจากราง

เกี่ยวกับงานนี้

S036
18 - 32 กก. (39 - 70 ปอนด์)32 - 55 กก. (70 - 121 ปอนด์)
ข้อควรระวัง
ใช้วิธีปฏิบัติที่ปลอดภัยเมื่อต้องทำการยก
R006
No weight on shelf
ข้อควรระวัง
ห้ามวางสิ่งของใดๆ บนอุปกรณ์ที่ติดตั้งอยู่บนตู้แร็ค เว้นแต่อุปกรณ์ที่ติดตั้งอยู่บนตู้แร็คนั้นมีไว้สำหรับใช้เป็นชั้นวางเท่านั้น
S037
mechanical lift required
ข้อควรระวัง
น้ำหนักของชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์นี้มากกว่า 55 กก. (121.2 ปอนด์) ต้องมีบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมพิเศษ อุปกรณ์ยก หรือทั้งสองกรณีเพื่อที่จะยกชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์นี้ได้อย่างปลอดภัย
ข้อควรสนใจ
 • อ่าน คู่มือการติดตั้ง และ รายการตรวจสอบความปลอดภัย เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

 • ปิดเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง แล้วถอดสายไฟและสายภายนอกทั้งหมดออก ดู ปิดเซิร์ฟเวอร์

 • ป้องกันการสัมผัสไฟฟ้าสถิตที่อาจทำให้ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข้อมูลได้ ด้วยการเก็บส่วนประกอบที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยสายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ

ขั้นตอน

 1. ปลดเซิร์ฟเวอร์หากมีการยึดไว้กับแร็ค
  ด้านหน้า

  ด้านหลัง

  • เปิดสลักปลดล็อคแร็คและขันสกรูออกด้วยไขควงแฉก
  หมายเหตุ
  ใช้ไขควงหัวแบน หัวหกเหลี่ยม หรือไขควงแฉกสำหรับขั้นตอนต่อไปนี้
  • ถอดแหวนรองและสกรู M5 ทั้งสองข้างออก
 2. ระบุวิธีการยก มีสองตัวเลือกการยกดังนี้:


  สำหรับการยกด้วยคนสองคน ให้ถอดส่วนประกอบต่อไปนี้ออกก่อน:

  • ชุดแหล่งจ่ายไฟทั้งหมด
  • ไดรฟ์จัดเก็บทั้งหมด
  • ทั้งฝาครอบด้านหน้าและด้านหลัง


  หรือยกเซิร์ฟเวอร์ด้วยคนสามคนหรืออุปกรณ์ยก  ข้อควรระวัง
  ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ยกเซิร์ฟเวอร์โดยจับที่จุดยก
  1 จุดยก 
 3. ถอดเซิร์ฟเวอร์ออกพร้อมรางด้านในออกจากแร็ค
  1. ติดตั้งที่จับสำหรับยกด้านหน้า


   • เลื่อนเซิร์ฟเวอร์ออกจนกว่าจะหยุด
   • บีบปีกทั้งสองข้างที่ด้านข้างของที่จับ
   • จัดตำแหน่งที่จับให้ตรงกับ 6 เสาที่ด้านข้างของเซิร์ฟเวอร์ จากนั้นเลื่อนที่จับขึ้นเพื่อยึดเข้ากับตัวเครื่อง
   ข้อควรระวัง
   ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งที่จับสำหรับยกตัวด้านหน้าทั้งสองตัวก่อนเลื่อน
  2. ยกสลักล็อคตัวแรกขึ้นเพื่อเลื่อนต่อ


  3. เสียบมือจับด้านหลัง


   • บีบปีกทั้งสองข้างที่ด้านข้างของที่จับ
   • จัดตำแหน่งที่จับให้ตรงกับ 6 เสาที่ด้านข้างของเซิร์ฟเวอร์ จากนั้นเลื่อนที่จับขึ้นเพื่อยึดเข้ากับตัวเครื่อง
   ข้อควรระวัง
   ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งที่จับสำหรับยกตัวด้านหลังทั้งสองตัวก่อนเลื่อน
  4. ยกสลักล็อคตัวที่สองขึ้นและถอดเซิร์ฟเวอร์ออกจากแร็คจนสุด แล้ววางลงบนโต๊ะ
 4. ถอดที่จับสำหรับยก


  • บีบปีกทั้งสองข้างที่ด้านข้างของที่จับ
  • จัดตำแหน่งที่จับให้ตรงกับ 6 เสาที่ด้านข้างของเซิร์ฟเวอร์ จากนั้นเลื่อนที่จับลงเพื่อถอดออก
  หมายเหตุ
  ตรวจสอบว่าถอดที่จับสำหรับยกทั้ง 4 ตัวออกแล้ว
 5. คลายและถอดสกรู M4 ในรูที่สอดคล้องกันบนทั้งสองรางตามภาพ
 6. ถอดรางด้านในออกจากเซิร์ฟเวอร์


  • กดแถบปลดล็อค
  • ดันรางด้านในไปด้านหลังจนกว่าหมุดรูปตัว T บนเซิร์ฟเวอร์จะหลุดออกจากรางด้านใน
 7. ทำซ้ำสองขั้นตอนก่อนหน้านี้บนรางอีกข้าง