Skip to main content

การเปลี่ยนส่วนประกอบแผงระบบ (ช่างเทคนิคที่ได้รับการฝึกอบรมเท่านั้น)

ทำตามคำแนะนำในส่วนนี้เพื่อถอดและติดตั้งแผง I/O ระบบและแผงโปรเซสเซอร์ ซึ่งรวมกับเป็นส่วนประกอบแผงระบบ

สำคัญ

งานนี้ต้องดําเนินการโดยช่างเทคนิคผู้ผ่านการฝึกอบรมที่ได้รับการรับรองโดย Lenovo Service ห้ามพยายามถอดหรือติดตั้งส่วนประกอบโดยไม่ได้รับการฝึกอบรมอย่างเหมาะสมหรือขาดคุณสมบัติ

ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงเค้าโครงของส่วนประกอบแผงระบบที่มีแผง I/O ระบบและแผงโปรเซสเซอร์
รูปที่ 1. เค้าโครงส่วนประกอบแผงระบบ
System board assembly layout
1 แผง I/O ระบบ3 แผงโปรเซสเซอร์
2 โมดูลนิรภัยของเฟิร์มแวร์และ RoT