Skip to main content

ถอดแผง I/O ระบบหรือแผงโปรเซสเซอร์

ทำตามคำแนะนำในส่วนนี้เพื่อถอดแผง I/O ระบบหรือแผงโปรเซสเซอร์

เกี่ยวกับงานนี้

S002
disconnect all power
ข้อควรระวัง
ปุ่มควบคุมพลังงานบนอุปกรณ์และสวิตช์เปิดเครื่องบนแหล่งจ่ายไฟไม่ได้ตัดกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้กับอุปกรณ์ อุปกรณ์อาจมีสายไฟมากกว่าหนึ่งเส้น หากต้องการตัดกระแสไฟฟ้าจากอุปกรณ์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดสายไฟทั้งหมดออกจากแหล่งพลังงานแล้ว
สำคัญ
 • งานนี้ต้องดําเนินการโดยช่างเทคนิคผู้ผ่านการฝึกอบรมที่ได้รับการรับรองโดย Lenovo Service ห้ามพยายามถอดหรือติดตั้งส่วนประกอบโดยไม่ได้รับการฝึกอบรมอย่างเหมาะสมหรือขาดคุณสมบัติ

 • เมื่อจะเปลี่ยนส่วนประกอบแผงระบบ ต้องอัปเดตเซิร์ฟเวอร์เป็นเฟิร์มแวร์รุ่นล่าสุดหรือคืนค่าเฟิร์มแวร์ที่มีอยู่เดิมเสมอ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีเฟิร์มแวร์ล่าสุดหรือสำเนาของเฟิร์มแวร์ที่มีอยู่เดิมก่อนที่คุณจะดำเนินการต่อ

 • เมื่อถอดโมดูลหน่วยความจำ ให้ติดป้ายหมายเลขช่องเสียบบนโมดูลหน่วยความจำแต่ละโมดูล แล้วถอดโมดูลหน่วยความจำทั้งหมดออกจากส่วนประกอบแผงระบบ แล้ววางไว้ด้านข้างบนพื้นผิวที่มีการป้องกันไฟฟ้าสถิต เพื่อติดตั้งกลับเข้าไปใหม่

 • เมื่อถอดสาย ให้ทำรายการของสายแต่ละสาย แล้วบันทึกขั้วต่อที่ต่อสายนั้น และใช้บันทึกดังกล่าวเป็นรายการตรวจสอบการเดินสายหลังจากติดตั้งส่วนประกอบแผงระบบใหม่แล้ว

ข้อควรสนใจ
 • อ่าน คู่มือการติดตั้ง และ รายการตรวจสอบความปลอดภัย เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

 • ปิดเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง แล้วถอดสายไฟและสายภายนอกทั้งหมดออก ดู ปิดเซิร์ฟเวอร์

 • ป้องกันการสัมผัสไฟฟ้าสถิตที่อาจทำให้ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข้อมูลได้ ด้วยการเก็บส่วนประกอบที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยสายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ

 • หากเซิร์ฟเวอร์ติดตั้งอยู่ในตู้แร็ค ให้เลื่อนเซิร์ฟเวอร์ออกจากรางเลื่อนของแร็คเพื่อให้มีที่เข้าถึงฝาครอบด้านหลัง หรือถอดเซิร์ฟเวอร์ออกจากแร็ค ดู ถอดเซิร์ฟเวอร์ออกจากราง

ขั้นตอน

 1. เตรียมการสำหรับงานนี้
  1. บันทึกข้อมูลการกำหนดค่าระบบทั้งหมด เช่น ที่อยู่ IP ของ Lenovo XClarity Controller, ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่สำคัญ และประเภทเครื่อง, หมายเลขรุ่น, หมายเลขประจำเครื่อง, ตัวระบุที่ไม่ซ้ำแบบสากล และแอสเซทแท็กของเซิร์ฟเวอร์
  2. บันทึกการกำหนดค่าระบบไปยังอุปกรณ์ภายนอกด้วย Lenovo XClarity Essentials
  3. บันทึกระบบบันทึกเหตุการณ์ไปยังสื่อภายนอก
  4. ค่อยๆ ดึงและปลดชุดแหล่งจ่ายไฟที่ติดตั้งไว้ทุกตัว ดู ถอดอุปกรณ์แหล่งจ่ายไฟแบบ Hot-swap
  5. ถอดโมดูล OCP ดู ถอดโมดูล OCP
  6. ถอดฝาครอบด้านบนด้านหน้า ดู ถอดฝาครอบด้านบนด้านหน้า
  7. ถอดฝาครอบด้านบนด้านหลัง ดู ถอดฝาครอบด้านบนด้านหลัง
  8. ถอดโมดูลพัดลมทั้งหมด ดู ถอดโมดูลพัดลม
  9. ถอดตัวครอบพัดลม ดู ถอดตัวครอบพัดลม
  10. ถอดแผ่นกั้นลมด้านหน้า ดู ถอดแผ่นกั้นลมด้านหน้า
  11. ถอดครอสบาร์ ดู ถอดครอสบาร์
  12. ถอดตัวยก PCIe ทั้งหมด ดู ถอดตัวยก PCIe
  13. ถอดแผ่นกั้นลมด้านหลัง ดู ถอดแผ่นกั้นลมด้านหลัง
  14. ถอดแผงจ่ายไฟ ดู ถอดแผงจ่ายไฟ
  15. ถอด PHM ดู ถอดโปรเซสเซอร์และตัวระบายความร้อน
  16. ถอดโมดูลหน่วยความจำ ดู ถอดโมดูลหน่วยความจำ
  17. ถอดโมดูลพอร์ตอนุกรม ดู ถอดโมดูลพอร์ตอนุกรม
  18. ถอดอะแดปเตอร์ NIC การจัดการ ดู ถอดอะแดปเตอร์ NIC การจัดการ
  19. ถอดการ์ด MicroSD ดู ถอดการ์ด MicroSD
  20. ถอดสายทั้งหมดที่เชื่อมต่อกับส่วนประกอบแผงระบบ ดู การเดินสายภายใน
 2. ปลดส่วนประกอบแผงระบบ
  รูปที่ 1. การถอดส่วนประกอบแผงระบบ

  System board assembly removal
  หมายเหตุ
  ที่จับนี้ใช้สำหรับถอดส่วนประกอบแผงระบบเท่านั้น อย่าพยายามยกเซิร์ฟเวอร์ทั้งเครื่อง
  1. ดึงพลันเจอร์ขึ้นเพื่อปลดส่วนประกอบแผงระบบ
  2. จับพลันเจอร์และที่จับสีน้ำเงิน แล้วเลื่อนส่วนประกอบแผงระบบไปทางด้านหน้าของเซิร์ฟเวอร์เล็กน้อยเพื่อปลดออกจากตัวเครื่อง
  3. หมุนด้านยาวของส่วนประกอบแผงระบบขึ้น แล้วถอดส่วนประกอบแผงระบบออกจากตัวเครื่อง
 3. หากคุณกำลังจะเปลี่ยนแผง I/O ระบบ ให้ถอด โมดูลนิรภัยของเฟิร์มแวร์และ RoT และการ์ด MicroSD ออกจากแผง I/O ระบบ ดู ถอดโมดูลนิรภัยของเฟิร์มแวร์และ RoT และ ถอดการ์ด MicroSD
 4. แยกแผง I/O ระบบออกจากแผงโปรเซสเซอร์
  หมายเหตุ
  เพื่อป้องกันไม่ให้ส่วนสัมผัสของแผง I/O ของระบบเกิดความเสียหาย บีบและยกพลันเจอร์บนแผง I/O ระบบขึ้นเล็กน้อย และดึงแผง I/O ระบบออก ระหว่างการดึง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแผง I/O ของระบบยังอยู่ในแนวนอนที่สุด
  รูปที่ 2. การแยกแผง I/O ระบบออกจากแผงโปรเซสเซอร์
  Separating the system I/O board from the processor board

  1. ถอดสกรูสี่ตัวที่ยึดแผง I/O ระบบ
  2. ยกและจับพลันเจอร์ค้างไว้ แล้วเลื่อนแผง I/O ระบบไปทางด้านหลังของตัวเครื่องเพื่อปลดออกจากแผงโปรเซสเซอร์

หลังจากดำเนินการเสร็จ

 1. ติดตั้งชิ้นส่วนที่เปลี่ยนทดแทน ดู ติดตั้งแผง I/O ระบบหรือแผงโปรเซสเซอร์

 2. หากคุณได้รับคำแนะนำให้ส่งคืนส่วนประกอบหรืออุปกรณ์เสริม ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร้อมบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด และให้ใช้บรรจุภัณฑ์ใดๆ ที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง

  สำคัญ
  ก่อนที่จะส่งคืนแผงโปรเซสเซอร์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณติดตั้งฝาครอบช่องโปรเซสเซอร์จากแผงระบบโปรเซสเซอร์ วิธีเปลี่ยนฝาครอบช่องเสียบโปรเซสเซอร์:
  1. ถอดฝาครอบช่องเสียบจากส่วนประกอบของช่องเสียบโปรเซสเซอร์บนแผงโปรเซสเซอร์ใหม่ และจัดวางให้ถูกต้องเหนือส่วนประกอบของช่องเสียบโปรเซสเซอร์บนแผงโปรเซสเซอร์ที่ถอดออก

  2. ค่อยๆ กดขาฝาครอบช่องเสียบเข้าส่วนประกอบช่องเสียบโปรเซสเซอร์ โดยกดที่บริเวณขอบด้านบนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายกับพินในช่องเสียบ คุณอาจได้ยินเสียงคลิกเมื่อฝาครอบช่องเสียบติดตั้งแน่นดีแล้ว

  3. ตรวจสอบ ว่าฝาครอบช่องเสียบยึดเข้ากับส่วนประกอบช่องเสียบโปรเซสเซอร์แน่นดีแล้ว

 3. หากคุณวางแผนที่จะรีไซเคิลส่วนประกอบ โปรดดู แยกชิ้นส่วนประกอบแผงระบบเพื่อนำไปรีไซเคิล

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube