Skip to main content

ถอดครอสบาร์

ทำตามคำแนะนำในหัวข้อนี้เพื่อถอดครอสบาร์

เกี่ยวกับงานนี้

ข้อควรสนใจ
 • อ่าน คู่มือการติดตั้ง และ รายการตรวจสอบความปลอดภัย เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

 • ปิดเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง แล้วถอดสายไฟและสายภายนอกทั้งหมดออก ดู ปิดเซิร์ฟเวอร์

 • ป้องกันการสัมผัสไฟฟ้าสถิตที่อาจทำให้ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข้อมูลได้ ด้วยการเก็บส่วนประกอบที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยสายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ

 • หากเซิร์ฟเวอร์ติดตั้งอยู่ในตู้แร็ค ให้เลื่อนเซิร์ฟเวอร์ออกจากรางเลื่อนของแร็คเพื่อให้มีที่เข้าถึงฝาครอบด้านหลัง หรือถอดเซิร์ฟเวอร์ออกจากแร็ค ดู ถอดเซิร์ฟเวอร์ออกจากราง

หมายเหตุ
ภาพประกอบแสดงวิธีการถอดครอสบาร์ออกจากตัวเครื่องที่มีตัวยก PCIe ความยาวครึ่งเดียว ขั้นตอนการถอดจะคล้ายคลึงกันสำหรับตัวยก PCIe แบบเต็มขนาด
รูปที่ 1. ตำแหน่งครอสบาร์

Crossbar location
1 ตำแหน่งครอสบาร์สำหรับตัวยก PCIe แบบเต็มขนาด2 ตำแหน่งครอสบาร์สำหรับตัวยก PCIe ความยาวครึ่งเดียว

ขั้นตอน

 1. เตรียมการสำหรับงานนี้
  1. ถอดฝาครอบด้านบนด้านหน้า ดู ถอดฝาครอบด้านบนด้านหน้า
  2. ถอดฝาครอบด้านบนด้านหลัง ดู ถอดฝาครอบด้านบนด้านหลัง
 2. ถอดสายภายนอกทั้งหมดจากอะแดปเตอร์ PCIe
 3. ปลดตัวยก PCIe 1 ออกจากครอสบาร์
  รูปที่ 2. การปลดตัวยก PCIe

  Disengaging PCIe risers
  1. ยกตัวยก PCIe ออกจากตัวเครื่องเล็กน้อย
  2. ยกขาตั้งออกด้านนอก
  3. วางตัวยก PCIe ไว้ที่ด้านบนของขาตั้ง
 4. ทำซ้ำ 3 เพื่อปลดตัวยก PCIe อีกสองตัว
 5. ถอดครอสบาร์
  รูปที่ 3. การถอดครอสบาร์

  Removing crossbar
  1. หมุนครอสบาร์ไปทางด้านหลังของเซิร์ฟเวอร์
  2. จับและยกครอสบาร์ขึ้นเพื่อถอดออกจากตัวเครื่อง

หลังจากดำเนินการเสร็จ

 1. ติดตั้งชิ้นส่วนที่เปลี่ยนทดแทน ดู ติดตั้งครอสบาร์

 2. หากคุณได้รับคำแนะนำให้ส่งคืนส่วนประกอบหรืออุปกรณ์เสริม ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร้อมบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด และให้ใช้บรรจุภัณฑ์ใดๆ ที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube