Skip to main content

FQXSPPU0002G: โปรเซสเซอร์ [ProcessorElementName] กำลังทำงานในสถานะลดความสามารถ

โปรเซสเซอร์ [ProcessorElementName] กำลังทำงานในสถานะลดความสามารถ

ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีการดำเนินงานตรวจพบว่าโปรเซสเซอร์กำลังทำงานในสถานะลดความสามารถ

ระดับความรุนแรง

คำเตือน

หมวดการแจ้งเตือน

คำเตือน - CPU

ซ่อมบำรุงได้

ใช่

ข้อมูล CIM

Prefix:PLAT

และ ID:0038

SNMP Trap ID

42

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วน:

  1. ตรวจสอบบันทึกเหตุการณ์ของ XClarity Controller เพื่อดูปัญหาเกี่ยวกับพัดลมหรือการระบายความร้อนหรือปัญหาเกี่ยวกับพลังงาน
  2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีการกีดขวางกระแสลมที่ด้านหน้าและด้านหลังตัวเครื่องและมีการวาง ทำความสะอาด และติดตั้งแผงครอบอย่างถูกต้อง