Skip to main content

ถอดฝาครอบด้านหน้า

ถอดฝาครอบด้านหน้า โดยกดแถบปลดและดึงฝาครอบออกจากด้านหน้าของเซิร์ฟเวอร์

ทำขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อถอดฝาครอบด้านหน้า:

รูปที่ 1. การถอดฝาครอบด้านหน้า
Removing the front cover

  1. กดปุ่มปลดล็อคที่ทั้งสองด้านของฝาครอบด้านหน้า
  2. ดึงฝาครอบไปด้านหน้าแล้วถอดออกจากเซิร์ฟเวอร์

หลังจากถอดฝาครอบด้านหน้า:

  • หากคุณได้รับการแนะนำให้ส่งคืนฝาครอบด้านหน้า ให้ทำตามคำแนะนำในการห่อบรรจุภัณฑ์ และให้ใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อการจัดส่งที่ส่งมอบให้กับคุณ

  • หากคุณวางแผนที่จะรีไซเคิลฝาครอบด้านหน้า ให้ทำตามคำแนะนำใน แยกชิ้นส่วนฝาครอบด้านหน้าเพื่อรีไซเคิล สำหรับการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับส่วนท้องถิ่น

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube