Skip to main content

การเปลี่ยนตัวครอบไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ้ว/2.5 นิ้ว

ทำตามคำแนะนำในส่วนนี้เพื่อถอดและติดตั้งตัวครอบไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ้ว/2.5 นิ้ว