Skip to main content

การเปลี่ยนฝาครอบเซิร์ฟเวอร์

ทำตามคำแนะนำในส่วนนี้เพื่อถอดและติดตั้งฝาครอบเซิร์ฟเวอร์