Skip to main content

การเปลี่ยนอะแดปเตอร์ PCIe

ทำตามคำแนะนำในส่วนนี้เพื่อถอดและติดตั้งอะแดปเตอร์ PCIe

เซิร์ฟเวอร์ของคุณมีช่องเสียบ PCIe สี่ช่อง คุณสามารถติดตั้งอะแดปเตอร์ PCIe เพื่อรับฟังก์ชันการทำงานที่เกี่ยวข้อง หรือถอดอะแดปเตอร์หากจำเป็น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณ อะแดปเตอร์ PCIe อาจเป็นอะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ต, อะแดปเตอร์ Host Bus, อะแดปเตอร์ RAID, อะแดปเตอร์กราฟิก หรืออะแดปเตอร์ PCIe ที่รองรับอื่นๆ อะแดปเตอร์ PCIe แตกต่างกันไปตามประเภท แต่ขั้นตอนการติดตั้งและการถอดนั้นเหมือนกัน

หมายเหตุ
ดูรายการอะแดปเตอร์ PCIe ที่รองรับได้ที่:เว็บไซต์ Lenovo ServerProven