Skip to main content

ถอดอะแดปเตอร์ PCIe

ทำตามคำแนะนำในส่วนนี้เพื่อถอดอะแดปเตอร์ PCIe

เกี่ยวกับงานนี้

เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น ให้อ่านและปฏิบัติตามคำชี้แจงด้านความปลอดภัยต่อไปนี้
 • S002
  disconnect all power
  ข้อควรระวัง
  ปุ่มควบคุมพลังงานบนอุปกรณ์และสวิตช์เปิดเครื่องบนแหล่งจ่ายไฟไม่ได้ตัดกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้กับอุปกรณ์ อุปกรณ์อาจมีสายไฟมากกว่าหนึ่งเส้น หากต้องการตัดกระแสไฟฟ้าจากอุปกรณ์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดสายไฟทั้งหมดออกจากแหล่งพลังงานแล้ว
ข้อควรสนใจ
 • อ่าน คู่มือการติดตั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

 • ปิดเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง แล้วถอดสายไฟและสายเคเบิลภายนอกทั้งหมดออก (โปรดดูปิดเซิร์ฟเวอร์)

 • หากเซิร์ฟเวอร์ติดตั้งอยู่ในแร็ค ให้ถอดเซิร์ฟเวอร์ออกจากแร็ค

 • ถอดอุปกรณ์ล็อคที่ยึดฝาครอบเซิร์ฟเวอร์ออก เช่น ตัวล็อก Kensington หรือแพ็ดล็อค

หมายเหตุ
 • อะแดปเตอร์ PCIe ของคุณอาจดูแตกต่างจากภาพประกอบในส่วนนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทนั้นๆ

 • ใช้เอกสารที่มาพร้อมกับอะแดปเตอร์ PCIe และทำตามคำแนะนำดังกล่าวนอกเหนือจากคำแนะนำในส่วนนี้

ขั้นตอน

 1. เตรียมการสำหรับงานนี้
  1. ถอดฝาครอบเซิร์ฟเวอร์ (ดู ถอดฝาครอบเซิร์ฟเวอร์)
  2. ถอดโปรเซสเซอร์และตัวระบายความร้อนหากจำเป็น (ดู ถอดโปรเซสเซอร์)
 2. วางเซิร์ฟเวอร์โดยตะแคงข้างเพื่อให้ปฏิบัติงานได้ง่ายยิ่งขึ้น
 3. ค้นหาอะแดปเตอร์ PCIe ที่ต้องการถอด หากจำเป็น ให้ถอดสายทั้งหมดออกจากอะแดปเตอร์ PCIe
 4. ถอดอะแดปเตอร์ PCIe
  1. เปิดคลิปยึดตามภาพ
  2. จับที่ขอบของอะแดปเตอร์ PCIe และค่อย ๆ ดึงออกจากช่องเสียบ
  รูปที่ 1. การถอดอะแดปเตอร์ PCIe
  Removing a PCIe adapter

หลังจากงานนี้เสร็จสิ้น

 1. ติดตั้งอะแดปเตอร์ PCIe อื่น หากจำเป็น (ดู ติดตั้งอะแดปเตอร์ PCIe) หรือติดตั้งโครงยึดเพื่อปิดช่องเสียบ

 2. หากคุณได้รับคำแนะนำให้ส่งคืนส่วนประกอบหรืออุปกรณ์เสริม ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร้อมบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด และให้ใช้บรรจุภัณฑ์ใดๆ ที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube