Skip to main content

การเปลี่ยนแบ็คเพลนไดรฟ์แบบ Hot-swap ขนาด 3.5 นิ้ว/2.5 นิ้ว

ทำตามคำแนะนำในส่วนนี้เพื่อถอดและติดตั้งแบ็คเพลนไดรฟ์แบบ Hot-swap ขนาด 3.5 นิ้ว/2.5 นิ้ว

หัวข้อนี้จะใช้กับเซิร์ฟเวอร์รุ่นที่มีการติดตั้งไดรฟ์แบบ Hot-swap ไว้เท่านั้น