Skip to main content

ติดตั้งฝาครอบเซิร์ฟเวอร์

ทำตามคำแนะนำในส่วนนี้เพื่อติดตั้งฝาครอบเซิร์ฟเวอร์

เกี่ยวกับงานนี้

เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น ให้อ่านและปฏิบัติตามคำชี้แจงด้านความปลอดภัยต่อไปนี้
 • S002
  disconnect all power
  ข้อควรระวัง
  ปุ่มควบคุมพลังงานบนอุปกรณ์และสวิตช์เปิดเครื่องบนแหล่งจ่ายไฟไม่ได้ตัดกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้กับอุปกรณ์ อุปกรณ์อาจมีสายไฟมากกว่าหนึ่งเส้น หากต้องการตัดกระแสไฟฟ้าจากอุปกรณ์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดสายไฟทั้งหมดออกจากแหล่งพลังงานแล้ว
 • S014
  shock hazard
  ข้อควรระวัง
  อาจมีระดับแรงดันไฟ กระแสไฟ และพลังงานที่เป็นอันตรายอยู่ เฉพาะช่างเทคนิคบริการที่ชำนาญการเท่านั้นจึงจะได้รับอนุญาตให้ถอดฝาครอบที่มีป้ายนี้
 • S033
  240VA shock hazard
  ข้อควรระวัง

  มีพลังงานที่เป็นอันตราย แรงดันไฟฟ้าที่มีพลังงานที่เป็นอันตรายอาจทำให้เกิดความร้อนเมื่อลัดวงจรกับโลหะ ซึ่งอาจทำให้เกิดการกระเด็นของเม็ดโลหะ การลวก หรือทั้งสองอย่าง

ข้อควรสนใจ
 • อ่าน คู่มือการติดตั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งอะแดปเตอร์และส่วนประกอบอื่นๆ ทั้งหมด และวางเข้าที่อย่างถูกต้อง และไม่มีเครื่องมือหรือชิ้นส่วนใดๆ หลงเหลืออยู่ภายในเซิร์ฟเวอร์

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเดินสายภายในทั้งหมดอย่างถูกต้องแล้ว (ดู การเดินสายภายใน)

 • หากคุณกำลังติดตั้งฝาครอบเซิร์ฟเวอร์ใหม่ ให้ติดป้ายการซ่อมบำรุงด้านในของฝาครอบเซิร์ฟเวอร์ใหม่ก่อน หากจำเป็น

  หมายเหตุ
  ฝาครอบเซิร์ฟเวอร์ใหม่จะไม่มีป้ายการซ่อมบำรุงติดอยู่ หากคุณต้องใช้ป้ายการซ่อมบำรุง ให้สั่งมาพร้อมกับฝาครอบเซิร์ฟเวอร์ใหม่ ป้ายการซ่อมบำรุงนี้ไม่เสียค่าใช้จ่าย

ขั้นตอน

 1. ติดตั้งฝาครอบเซิร์ฟเวอร์
  1. จัดแนวแถบบนฝาครอบเซิร์ฟเวอร์ให้ตรงกับรูที่สอดคล้องกันในขอบด้านบนของตัวเครื่อง
  2. หมุนฝาครอบเซิร์ฟเวอร์เพื่อปิดฝาครอบ
  รูปที่ 1. การวางตำแหน่งฝาครอบเซิร์ฟเวอร์ลงบนตัวเครื่อง
  Positioning the server cover onto the chassis
  หมายเหตุ
  ก่อนจะเลื่อนฝาครอบเข้าไป ตรวจดูว่าแถบทั้งหมดของฝาครอบอยู่ในแนวเดียวกับช่องใส่และยึดเข้ากับตัวเครื่องอย่างเหมาะสม
 2. ยึดฝาครอบเซิร์ฟเวอร์เข้ากับตัวเครื่อง
  1. เลื่อนฝาครอบเซิร์ฟเวอร์ไปทางด้านหน้าของตัวเครื่องจนกว่าจะหยุด
  2. ขันน็อตที่ยึดฝาครอบเซิร์ฟเวอร์ด้วยไขควง
  รูปที่ 2. การยึดฝาครอบเซิร์ฟเวอร์เข้ากับตัวเครื่อง
  Securing the server cover to the chassis

หลังจากงานนี้เสร็จสิ้น

ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์ ดู ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube