Skip to main content

การเดินสายภายใน

ส่วนประกอบบางอย่างในเซิร์ฟเวอร์มาพร้อมสายเคเบิลภายในที่ใช้สำหรับขั้วต่อเฉพาะ

ก่อนเชื่อมต่อสาย ให้อ่านคำแนะนำต่อไปนี้อย่างละเอียด:
  • ปิดเซิร์ฟเวอร์ก่อนเชื่อมต่อหรือถอดสายภายใน

  • ดูเอกสารที่มาพร้อมกับอุปกรณ์ภายนอกเพื่อดูคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเดินสาย

  • ใช้ตัวระบุที่พิมพ์อยู่บนสายในการค้นหาขั้วต่อที่เหมาะสม

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายไม่ถูกหนีบและไม่บดบังขั้วต่อหรือกีดขวางส่วนประกอบใดๆ บนแผงระบบ

หมายเหตุ
  1. ปลดสลัก แถบปลด หรือตัวล็อคทั้งหมดบนขั้วต่อสายเคเบิลเมื่อคุณถอดสายออกจากแผงระบบ การไม่ปลดสิ่งเหล่านี้ก่อนถอดสายจะทำความเสียหายแก่ช่องเสียบสายบนแผงระบบซึ่งมีความเปราะบาง ช่องเสียบสายที่ชำรุดเสียหายอาจทำให้ต้องเปลี่ยนแผงระบบ
    Press the release tab and disengage the connector from the cable socket. Do not pull the cable using force.

    Squeeze the release tabs at both sides and disengage the connector from the cable socket. Do not pull the connector straight up using force.
  2. ขณะติดตั้งพัดลมระบบด้านหน้าลงในตัวเครื่อง ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีสายกีดขวางแท่งทั้งสองแท่ง และพัดลมเข้าที่ดี