Skip to main content

แหล่งจ่ายไฟสำรอง

ใช้ส่วนนี้เพื่อทำความเข้าใจวิธีเดินสายแหล่งจ่ายไฟสำรอง

หมายเหตุ
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเดินสายเคเบิลทั้งหมดผ่านคลิปรัดสายเคเบิลอย่างถูกต้อง
รูปที่ 1. การเดินสายแหล่งจ่ายไฟสำรอง

สายจาก (แผงจ่ายไฟ)ไปยัง
1 สายไฟโปรเซสเซอร์ขั้วต่อไฟฟ้าของโปรเซสเซอร์ขั้วต่อไฟฟ้าของโปรเซสเซอร์บนแผงระบบ
2 ขั้วต่อ Side Bandขั้วต่อ Side Bandขั้วต่อ Side Band ของแผงจ่ายไฟบนแผงระบบ
3 สายไฟขั้วต่อไฟฟ้าระบบขั้วต่อไฟฟ้าระบบบนแผงระบบ