Skip to main content

แผงด้านหน้า

ใช้ส่วนนี้เพื่อทำความเข้าใจวิธีเดินสายเคเบิลแผงด้านหน้า

หมายเหตุ
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเดินสายเคเบิลทั้งหมดผ่านคลิปรัดสายเคเบิลอย่างถูกต้อง
รูปที่ 1. การเดินสายแผงด้านหน้า

สายจากไปยัง
1 สายแผงข้อมูลของตัวดำเนินการแผงด้านหน้าขั้วต่อแผงด้านหน้าบนแผงระบบ
2 สาย USBแผงด้านหน้าขั้วต่อ USB ด้านหน้าบนแผงระบบ