Skip to main content

ตัวล็อคเซิร์ฟเวอร์

การล็อคฝาครอบเซิร์ฟเวอร์จะป้องกันไม่ให้มีการเข้าถึงด้านในเซิร์ฟเวอร์โดยไม่ได้รับอนุญาต การล็อคประตูหน้า (มีในบางรุ่น) ช่วยป้องกันการเข้าถึงงานไดรฟ์ที่ติดตั้งโดยไม่ได้รับอนุญาต

แพ็ดล็อค

เซิร์ฟเวอร์ของคุณมาพร้อมห่วงแพ็ดล็อค เมื่อมีการติดตั้งแพ็ดล็อคจะไม่สามารถถอดฝาครอบเซิร์ฟเวอร์ได้
หมายเหตุ
ขอแนะนาให้ซื้อแพ็ดล็อคของคุณเองจากร้านใกล้บ้าน
รูปที่ 1. แพ็ดล็อค
Padlock

สายล็อคสไตล์ Kensington

คุณสามารถใช้สายล็อคสไตล์ Kensington เพื่อยึดเซิร์ฟเวอร์กับโต๊ะทำงานหรือสิ่งติดตั้งชั่วคราวอื่นๆ ได้ สายล็อคติดกับช่องเสียบสายล็อคเครื่องที่ด้านหลังของเซิร์ฟเวอร์ของคุณ และทำงานด้วยกุญแจหรือการใช้รหัสผ่านแบบผสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทที่เลือก สายล็อคยังจะล็อคฝาครอบเซิร์ฟเวอร์ด้วย ซึ่งเป็นการล็อคประเภทเดียวกันกับที่ใช้กับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กจำนวนมาก คุณสามารถสั่งซื้อสายล็อคดังกล่าวจาก Lenovo ได้โดยตรงด้วยการค้นหาคำว่า Kensington ที่:http://www.lenovo.com/support
รูปที่ 2. สายล็อคสไตล์ Kensington
Kensington-style cable lock

ล็อคประตูหน้า

คุณสามารถใช้กุญแจในกล่องใส่อุปกรณ์ในการเปิดหรือล็อคประตูหน้าของเซิร์ฟเวอร์ ประตูหน้าจะป้องกันตัวครอบไดรฟ์ และป้องกันการเข้าถึงไดรฟ์ที่ติดตั้งโดยไม่ได้รับอนุญาต

รูปที่ 3. ล็อคประตูหน้า
Front door lock