Skip to main content

จัมเปอร์และปุ่มบนแผงระบบ

ภาพประกอบในส่วนนี้แสดงตำแหน่งของจัมเปอร์และปุ่มบนเซิร์ฟเวอร์

หมายเหตุ
หากมีสติกเกอร์ใสติดอยู่ด้านบนบล็อคสวิตช์ คุณต้องแกะออกเสียก่อน จึงจะสามารถเข้าใช้สวิตช์ได้
รูปที่ 1. จัมเปอร์และปุ่มบนแผงระบบ
System-board jumpers and buttons

ตารางต่อไปนี้จะอธิบายจัมเปอร์และปุ่มที่อยู่บนแผงระบบ

ตารางที่ 1. จัมเปอร์และปุ่มบนแผงระบบ
ชื่อจัมเปอร์และปุ่มการตั้งค่าจัมเปอร์ / ฟังก์ชันปุ่ม
1 จัมเปอร์การแทนที่การอนุญาตด้านพลังงาน
  • หมุด 1 และ 2: ปกติ (ค่าเริ่มต้น)
  • หมุด 2 และ 3: แทนที่การอนุญาตในการเปิดเครื่อง
2 จัมเปอร์บังคับ Lenovo XClarity Controller ให้อัปเดต
  • หมุด 1 และ 2: ปกติ (ค่าเริ่มต้น)
  • หมุด 2 และ 3: บังคับ Lenovo XClarity Controller ให้อัปเดตเป็นระดับล่าสุด
3 จัมเปอร์ล้าง CMOS
  • หมุด 1 และ 2: ปกติ (ค่าเริ่มต้น)
  • หมุด 2 และ 3: ล้างรีจิสทรี Real-Time Clock (RTC)
4 ปุ่ม Force NMIปุ่มนี้อยู่ที่ด้านหลังของเซิร์ฟเวอร์ กดปุ่มนี้เพื่อบังคับให้เกิดสัญญาณขัดจังหวะความสำคัญสูงที่โปรเซสเซอร์ คุณอาจต้องใช้ปากกาหรือปลายของคลิปหนีบกระดาษที่ยืดออกเป็นเส้นตรงเพื่อกดปุ่ม คุณยังสามารถใช้ปุ่มนี้เพื่อบังคับการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำบนหน้าจอสีน้ำเงิน (ใช้ปุ่มนี้เมื่อคุณได้รับคำแนะนำจากบริการสนับสนุนของ Lenovo ให้ดำเนินการเช่นนั้น)
สำคัญ
  1. ก่อนทำการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าสวิตช์ หรือย้ายตำแหน่งจัมเปอร์ใดๆ ให้ปิดเซิร์ฟเวอร์ จากนั้นถอดสายไฟและสายเคเบิลภายนอกทั้งหมดออกก่อน ตรวจสอบข้อมูลใน เพจข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย, คู่มือการติดตั้ง, การใช้งานอุปกรณ์ที่ไวต่อไฟฟ้าสถิต และ ปิดเซิร์ฟเวอร์
  2. บล็อกสวิตช์หรือจัมเปอร์บนแผงระบบที่ไม่แสดงไว้ในภาพประกอบของเอกสารนี้ถูกสงวนไว้