Skip to main content

ส่วนประกอบของแผงระบบ

ภาพประกอบในส่วนนี้แสดงตำแหน่งของส่วนประกอบบนแผงระบบ

รูปที่ 1. ส่วนประกอบของแผงระบบ

ตารางที่ 1. ส่วนประกอบบนแผงระบบ
คำบรรยายภาพคำบรรยายภาพ
1ขั้วต่อพัดลมด้านหลัง22SATA 4
2ขั้วต่อ VGA ด้านหน้า23ขั้วต่อพัดลม 4 สำหรับพัดลมด้านหน้า
3ขั้วต่อไฟฟ้าของโปรเซสเซอร์24ขั้วต่อ TPM/TCM
4ช่องเสียบ DIMM 125ขั้วต่อแผงด้านหน้า
5ช่องเสียบ DIMM 226ขั้วต่อสวิตช์ป้องกันการบุกรุก
6ช่องเสียบ DIMM 327ขั้วต่อ USB ด้านหน้า
7ช่องเสียบ DIMM 428ขั้วต่อ USB 3.2 Gen 1 ภายใน
8ช่องเสียบโปรเซสเซอร์29ขั้วต่อสัญญาณ M.2
9ขั้วต่อไฟฟ้าของแบ็คเพลน 130ขั้วต่อไฟฟ้า M.2
10ขั้วต่อ Side Band ของแผงจ่ายไฟ31แบตเตอรี่ CMOS
11ขั้วต่อพัดลม 1 สำหรับพัดลมด้านหน้า32ช่องเสียบ PCIe 4
12ขั้วต่อไฟฟ้าของแบ็คเพลน 233ช่องเสียบ PCIe 3
13ขั้วต่อพัดลม 2 สำหรับโปรเซสเซอร์34ช่องเสียบ PCIe 2
14ขั้วต่อไฟฟ้าของไดรฟ์ออพติคอล/เทปไดรฟ์35ช่องเสียบ PCIe 1
15ขั้วต่อไฟฟ้าระบบ36ขั้วต่อ USB 3.2 Gen 2 สองขั้ว
16ขั้วต่อ MCIO x4 สำหรับ NVMe37ขั้วต่อ USB 3.2 Gen 2 สองขั้ว
17SATA 638ขั้วต่ออีเทอร์เน็ต 2
18SATA 739ขั้วต่ออีเทอร์เน็ต 1 (ใช้ร่วมกับพอร์ตเครือข่าย XCC)
19SATA 0 ถึง 340พอร์ตการจัดการ Lenovo XClarity Controller (XCC)
20ขั้วต่อ SGPIO141ขั้วต่อพอร์ต VGA และพอร์ตอนุกรม
21SATA 5