Skip to main content

ติดตั้งฝาหน้า

ปฏิบัติตามขั้นตอนนี้เพื่อติดตั้งฝาหน้า

S002
disconnect all power
ข้อควรระวัง
ปุ่มควบคุมพลังงานบนอุปกรณ์และสวิตช์เปิดเครื่องบนแหล่งจ่ายไฟไม่ได้ตัดกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้กับอุปกรณ์ อุปกรณ์อาจมีสายไฟมากกว่าหนึ่งเส้น หากต้องการตัดกระแสไฟฟ้าจากอุปกรณ์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดสายไฟทั้งหมดออกจากแหล่งพลังงานแล้ว
เกี่ยวกับงานนี้
ข้อควรสนใจ
รับชมขั้นตอน
  • ดูวิดีโอขั้นตอนนี้ได้ที่ YouTube

ขั้นตอน

ติดตั้งฝาหน้า
  1. เสียบแถบพลาสติกสามแถบที่ด้านล่างของฝาหน้าให้ตรงกับช่องเสียบที่สอดคล้องกันที่ด้านหน้าของตัวเครื่อง
  2. หมุนฝาหน้าเข้าหาตัวเครื่องในจนกว่าจะยึดเข้าที่
    รูปที่ 1. การติดตั้งฝาหน้า
    Installing the front bezel
หลังจากดำเนินการเสร็จ

ดำเนินการต่อเพื่อเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์ ดู ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์