Skip to main content

การเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์

ปฏิบัติตามขั้นตอนนี้เพื่อถอดเซิร์ฟเวอร์ออกจากแร็คหรือติดตั้งเซิร์ฟเวอร์เข้าไปในแร็ค ขั้นตอนนี้ต้องต้องดำเนินการโดยช่างเทคนิคที่ได้รับการอบรม