Skip to main content

ถอดเซิร์ฟเวอร์ออกจากราง

ปฏิบัติตามขั้นตอนนี้เพื่อถอดเซิร์ฟเวอร์ออกจากราง

S002
disconnect all power
ข้อควรระวัง
ปุ่มควบคุมพลังงานบนอุปกรณ์และสวิตช์เปิดเครื่องบนแหล่งจ่ายไฟไม่ได้ตัดกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้กับอุปกรณ์ อุปกรณ์อาจมีสายไฟมากกว่าหนึ่งเส้น หากต้องการตัดกระแสไฟฟ้าจากอุปกรณ์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดสายไฟทั้งหมดออกจากแหล่งพลังงานแล้ว
S014
shock hazard
ข้อควรระวัง
อาจมีระดับแรงดันไฟ กระแสไฟ และพลังงานที่เป็นอันตรายอยู่ เฉพาะช่างเทคนิคบริการที่ชำนาญการเท่านั้นจึงจะได้รับอนุญาตให้ถอดฝาครอบที่มีป้ายนี้
S033
240VA shock hazard
ข้อควรระวัง

มีพลังงานที่เป็นอันตราย แรงดันไฟฟ้าที่มีพลังงานที่เป็นอันตรายอาจทำให้เกิดความร้อนเมื่อลัดวงจรกับโลหะ ซึ่งอาจทำให้เกิดการกระเด็นของเม็ดโลหะ การลวก หรือทั้งสองอย่าง

เกี่ยวกับงานนี้

ข้อควรสนใจ
รับชมขั้นตอน
 • ดูวิดีโอขั้นตอนนี้ได้ที่ YouTube

ขั้นตอน

หมายเหตุ
เซิร์ฟเวอร์ของคุณอาจแตกต่างจากภาพประกอบด้านล่างเพียงเล็กน้อย

 1. ถอดสกรู M6 x 16 สองตัวที่ด้านหน้าของตู้แร็ค
  รูปที่ 1. การถอดสกรูที่ด้านหน้าของตู้แร็ค
  Removing the screws on the front of the rack cabinet
 2. ถอดเซิร์ฟเวอร์ออกจากราง
  1. เลื่อนและดึงถาดเซิร์ฟเวอร์แร็คออกจากตู้แร็ค
  2. ยกเซิร์ฟเวอร์ออกจากถาด
   รูปที่ 2. การถอดเซิร์ฟเวอร์ออกจากราง
   Removing the server from the rails
หลังจากดำเนินการเสร็จ
 1. วางเซิร์ฟเวอร์ให้ด้านที่มีฝาครอบหันขึ้น

 2. ในการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ลงในราง ดู ติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ลงในราง