Skip to main content

ติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ลงในราง

ปฏิบัติตามขั้นตอนนี้เพื่อติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ลงในราง

S002
disconnect all power
ข้อควรระวัง
ปุ่มควบคุมพลังงานบนอุปกรณ์และสวิตช์เปิดเครื่องบนแหล่งจ่ายไฟไม่ได้ตัดกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้กับอุปกรณ์ อุปกรณ์อาจมีสายไฟมากกว่าหนึ่งเส้น หากต้องการตัดกระแสไฟฟ้าจากอุปกรณ์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดสายไฟทั้งหมดออกจากแหล่งพลังงานแล้ว
S014
shock hazard
ข้อควรระวัง
อาจมีระดับแรงดันไฟ กระแสไฟ และพลังงานที่เป็นอันตรายอยู่ เฉพาะช่างเทคนิคบริการที่ชำนาญการเท่านั้นจึงจะได้รับอนุญาตให้ถอดฝาครอบที่มีป้ายนี้
S033
240VA shock hazard
ข้อควรระวัง

มีพลังงานที่เป็นอันตราย แรงดันไฟฟ้าที่มีพลังงานที่เป็นอันตรายอาจทำให้เกิดความร้อนเมื่อลัดวงจรกับโลหะ ซึ่งอาจทำให้เกิดการกระเด็นของเม็ดโลหะ การลวก หรือทั้งสองอย่าง

เกี่ยวกับงานนี้

ข้อควรสนใจ
หมายเหตุ
หากต้องการติดตั้งรางในตู้แร็ค โปรดดู คู่มือการติดตั้งราง ที่ อุปกรณ์เสริมรางเซิร์ฟเวอร์แบบทาวเวอร์ของ ThinkSystem
รับชมขั้นตอน
 • ดูวิดีโอขั้นตอนนี้ได้ที่ YouTube

ขั้นตอน

 1. ติดตั้งโครงยึดสี่ตัวลงในถาดตามภาพ
  รูปที่ 1. การติดตั้งโครงยึดลงในถาด
  Installing the brackets to the tray
 2. ติดตั้งแผ่นยางนิรภัยสี่ตัวลงในถาดตามภาพ
  รูปที่ 2. การติดตั้งแผ่นยางนิรภัยลงในถาด
  Installing the rubber safety pads to the tray
 3. จัดแนวเซิร์ฟเวอร์เพื่อให้ฝาครอบเซิร์ฟเวอร์หันขึ้น และฝาหน้าหันเข้าหาด้านหน้าของราง แล้วจัดแนวเซิร์ฟเวอร์ให้ตรงกับโครงยึดและแถบที่ด้านหน้าของถาด แล้วค่อยๆ วางเซิร์ฟเวอร์ลงบนถาด
  รูปที่ 3. การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ลงในถาด
  Installing the server to the tray
  1 ฝาครอบเซิร์ฟเวอร์
  2 ฝาหน้าเซิร์ฟเวอร์
 4. ติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ลงในตู้แร็ค
  1. ยกสลักรางทั้งสองข้าง
  2. ค่อยๆ เลื่อนและดันถาดเข้าไปในตู้แร็ค
   รูปที่ 4. การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์เข้าไปในตู้แร็ค
   Installing the server into the rack cabinet
 5. ยึดถาดด้วยสกรู M6 x 16 สองตัวที่ด้านหน้าของตู้แร็ค
  รูปที่ 5. การยึดถาดด้วยสกรู
  Securing the tray with screws
หลังจากดำเนินการเสร็จ

ดำเนินการต่อเพื่อเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์ ดู ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์