Skip to main content

ติดตั้งไดรฟ์แบบ Simple-swap (ช่องใส่ 1-2)

ปฏิบัติตามขั้นตอนนี้เพื่อติดตั้งไดรฟ์แบบ Simple-swap ลงในช่องใส่ 1 หรือช่องใส่ 2

S002
disconnect all power
ข้อควรระวัง
ปุ่มควบคุมพลังงานบนอุปกรณ์และสวิตช์เปิดเครื่องบนแหล่งจ่ายไฟไม่ได้ตัดกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้กับอุปกรณ์ อุปกรณ์อาจมีสายไฟมากกว่าหนึ่งเส้น หากต้องการตัดกระแสไฟฟ้าจากอุปกรณ์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดสายไฟทั้งหมดออกจากแหล่งพลังงานแล้ว
เกี่ยวกับงานนี้
ข้อควรสนใจ
 • อ่าน รายการตรวจสอบความปลอดภัย และ คู่มือการติดตั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

 • นำบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตที่มีส่วนประกอบไปแตะที่พื้นผิวโลหะที่ไม่ทาสีบนเซิร์ฟเวอร์ แล้วจึงนำส่วนประกอบออกจากบรรจุภัณฑ์ และวางลงบนพื้นผิวป้องกันไฟฟ้าสถิต

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าระบบรองรับประเภทของไดรฟ์ที่จะติดตั้ง ต่อไปนี้คือประเภทที่รองรับ:

  • ไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์แบบ Simple-swap ขนาด 3.5 นิ้วหรือไดรฟ์โซลิดสเทตในช่องใส่ไดรฟ์ 1 และช่องใส่ไดรฟ์ 3
  • ไดรฟ์โซลิดสเทตแบบ Simple-swap ขนาด 2.5 นิ้วในช่องใส่ไดรฟ์ 2

  ดูรายชื่ออุปกรณ์เสริมที่รองรับสำหรับเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดที่ เว็บไซต์ Lenovo ServerProven

 • หากมีไดรฟ์ที่จะติดตั้งมากกว่าหนึ่งไดรฟ์ ให้ระบุลำดับการติดตั้งตามกฎต่อไปนี้:

  • เริ่มจากไดรฟ์โซลิดสเทต และตามด้วยไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์

  • เมื่อติดตั้งไดรฟ์โซลิดสเทตขนาด 3.5 นิ้ว หนึ่งตัวและไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์ขนาด 3.5 นิ้วหนึ่งตัว ให้ติดตั้งไดรฟ์โซลิดสเทตในช่องใส่ 1 และไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์ในช่องใส่ 3

  • เริ่มจากไดรฟ์ที่มีความจุต่ำสุด

  • เริ่มจากช่องใส่ 1 ตามด้วยช่องใส่ 2 และช่องใส่ 3

  หมายเหตุ
  สามารถติดตั้งไดรฟ์ประเภทอื่นหรือความจุอื่นในหนึ่งเซิร์ฟเวอร์ได้ แต่ติดตั้งในอาเรย์ RAID เดียวกันไม่ได้ ไดรฟ์ในอาร์เรย์ RAID เดียวต้องเหมือนกันทั้งประเภทและความจุ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ การตั้งค่า RAID
รับชมขั้นตอน
 • ดูวิดีโอขั้นตอนนี้ได้ที่ YouTube

ขั้นตอน

หมายเหตุ
อย่าจับแผงวงจรที่ด้านล่างของไดรฟ์เพื่อป้องกันไม่ให้ไดรฟ์เสียหายจากการคายประจุไฟฟ้าสถิต
รูปที่ 1. แผงวงจรบนไดรฟ์
Circuit board on the drive

 1. ติดตั้งไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ้วหรือขนาด 2.5 นิ้วกับตัวยึด
  1. ดึงทั้งสองข้างของตัวยึดออกจากกันเล็กน้อย
  2. จัดแนวรูสี่รูบนไดรฟ์ให้ตรงกับหมุนที่สอดคล้องกันบนตัวยึด แล้ววางไดรฟ์ลงในตัวยึดจนสุด
   หมายเหตุ
   ขั้วต่อไดรฟ์ควรหันเข้าหาที่จับตัวยึด
   ติดตั้งไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ้วลงในตัวยึด
   รูปที่ 2. การติดตั้งไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ้วลงในส่วนยึด
   Installing a 3.5-inch drive into the retainer
   หมายเหตุ

   ไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ้วอาจเป็นรุ่นในภาพประกอบด้านล่าง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการกําหนดค่า   ติดตั้งไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้วลงในตัวยึด
   รูปที่ 3. การติดตั้งไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้วลงในส่วนยึด
   Installing a 2.5-inch drive into the retainer
 2. คว่ำที่จับตัวยึดลง และดันส่วนประกอบไดรฟ์ลงในช่องใส่ไดรฟ์ กดส่วนประกอบไดรฟ์ให้แน่นเพื่อให้แน่ใจว่าเข้าที่อย่างถูกต้อง
  ติดตั้งส่วนประกอบไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ้วลงในช่องใส่ไดรฟ์ 1
  รูปที่ 4. ติดตั้งส่วนประกอบไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ้วลงในช่องใส่ไดรฟ์ 1

  ติดตั้งส่วนประกอบไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้วลงในช่องใส่ไดรฟ์ 2
  รูปที่ 5. ติดตั้งส่วนประกอบไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้วลงในช่องใส่ไดรฟ์ 2

 3. เชื่อมต่อสายสัญญาณและสายไฟกับแผงระบบ ดู การเดินสายภายใน
หลังจากดำเนินการเสร็จ
 1. ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์ ดู ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์

 2. ตรวจดูไฟ LED แสดงกิจกรรมบนแผงด้านหน้าเพื่อตรวจสอบว่าไดรฟ์กำลังทำงานอย่างถูกต้องหรือไม่

  ตารางที่ 1. ลักษณะการทำงานของไฟ LED แสดงกิจกรรมของไดรฟ์
  สถานะสีรายละเอียด
  สว่างนิ่งสีขาวไดรฟ์ทำงานอยู่
  ดับไม่มีไดรฟ์ไม่ได้ทำงานอยู่
 3. ใช้ Lenovo XClarity Provisioning Manager Lite เพื่อกำหนดค่า RAID หากจำเป็น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู การตั้งค่า RAID