Skip to main content

ถอดตัวระบายความร้อนและโมดูลพัดลม

ปฏิบัติตามขั้นตอนนี้เพื่อถอดตัวระบายความร้อนและโมดูลพัดลม ขั้นตอนนี้ต้องต้องดำเนินการโดยช่างเทคนิคที่ได้รับการอบรม

S002
disconnect all power
ข้อควรระวัง
ปุ่มควบคุมพลังงานบนอุปกรณ์และสวิตช์เปิดเครื่องบนแหล่งจ่ายไฟไม่ได้ตัดกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้กับอุปกรณ์ อุปกรณ์อาจมีสายไฟมากกว่าหนึ่งเส้น หากต้องการตัดกระแสไฟฟ้าจากอุปกรณ์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดสายไฟทั้งหมดออกจากแหล่งพลังงานแล้ว
ก่อนถอดตัวระบายความร้อนและโมดูลพัดลม:
 1. อ่านข้อมูลความปลอดภัยและคู่มือการติดตั้ง (ดู ความปลอดภัย และ คู่มือการติดตั้ง)

 2. ปิดเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง แล้วถอดสายไฟและสายเคเบิลภายนอกทั้งหมดออก (โปรดดู ปิดเซิร์ฟเวอร์)

 3. หากเซิร์ฟเวอร์ติดตั้งอยู่ในแร็ค ให้ถอดเซิร์ฟเวอร์ออกจากแร็ค

 4. ถอดอุปกรณ์ล็อคที่ยึดฝาครอบเซิร์ฟเวอร์ออก เช่น ตัวล็อก Kensington หรือแพ็ดล็อค

 5. ถอดฝาครอบเซิร์ฟเวอร์ (ดู ถอดฝาครอบเซิร์ฟเวอร์)
  ข้อควรระวัง
  ตัวระบายความร้อนและโปรเซสเซอร์อาจร้อนมาก เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ถูกลวกจากความร้อน หลังจากปิดเซิร์ฟเวอร์ ให้รอสองสามนาทีก่อนนำฝาครอบเซิร์ฟเวอร์ออก
 6. วางเซิร์ฟเวอร์ให้ด้านที่มีฝาครอบหันขึ้น

 7. ถอดแผงระบบ (ดู ถอดแผงระบบ (เฉพาะช่างเทคนิคที่ได้รับการฝึกอบรมเท่านั้น))

ในการถอดตัวระบายความร้อนและโมดูลพัดลม ให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. ถอดสายพัดลมออกจากแผงระบบ
  หมายเหตุ

  ทำตามคำแนะนำใน การเดินสายภายใน แล้วสัมผัสแถบปลดล็อคบนขั้วต่ออย่างระมัดระวัง

 2. คลายสกรู 1 และ 2:
  หมายเหตุ
  1. ค่อยๆ ถอดสกรูสี่ตัวเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับแผงระบบ

  2. เก็บสกรูสี่ตัวที่ติดกับตัวระบายความร้อนและโมดูลพัดลมไว้เสมอ

  3. อย่าสัมผัสครีมระบายความร้อนขณะจับตัวระบายความร้อนและโมดูลพัดลม

  1. คลายสกรู 1 เพียงบางส่วน
  2. คลายสกรู 2 จนสุด
  3. คลายสกรู 1 จนสุด
 3. คลายสกรู 3 และ 4:
  1. คลายสกรู 3 เพียงบางส่วน
  2. คลายสกรู 4 จนสุด
  3. คลายสกรู 3 จนสุด
  รูปที่ 1. การถอดตัวระบายความร้อนและโมดูลพัดลม
  Removing the heat sink and fan module
 4. ยกตัวระบายความร้อนและโมดูลพัดลมให้เสมอกัน และถอดออกจากแผงระบบ

หลังการถอดตัวระบายความร้อนและโมดูลพัดลม:

 1. หากคุณจะใช้โมดูลพัดลมและตัวระบายความร้อนอีก ให้ถอดโครงจากด้านล่างของแผงระบบสำหรับการใช้ครั้งต่อไป

  รูปที่ 2. การถอดโครงออก
  Removing the frame
 2. หากคุณได้รับคำแนะนำให้ส่งคืนส่วนประกอบหรืออุปกรณ์เสริม ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร้อมบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด และให้ใช้บรรจุภัณฑ์ใดๆ ที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube