Skip to main content

มีอะไรใหม่ (เมษายน 2022)

Lenovo เปิดตัว VX Deployer เวอร์ชัน 1.2.0 ใหม่

การปรับปรุงซอฟต์แวร์

มีการอัปเดตต่อไปนี้ในรุ่น 1.2.0:
 • รองรับการใช้ไฟล์การกําหนดค่า ซึ่งสามารถบันทึกได้จากการปรับใช้คลัสเตอร์ vSAN หนึ่งและนำไปใช้กับการปรับใช้คลัสเตอร์ vSAN อีกคลัสเตอร์ได้

  หมายเหตุ
  ระบบจะไม่จัดเก็บรหัสผ่านไว้ในไฟล์การกําหนดค่า

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ไฟล์การกำหนดค่า โปรดดู:

  การใช้งานไฟล์การกําหนดค่า

 • การปรับปรุงการนําทางเพื่อให้ผู้ใช้สามารถข้ามกลับไปยังหน้าหลายหน้าได้ (แทนการคลิกปุ่มย้อนกลับหลายครั้ง)

  คุณลักษณะนี้ถือเป็นการแสดงตัวอย่างทางเทคนิคสำหรับรุ่นนี้ มีให้บริการ “ตามสภาพที่เป็นอยู่” ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับฟังก์ชันนี้ได้ที่:

  ปัญหาที่ทราบ
 • เพิ่มการรองรับซอฟต์แวร์

  ThinkAgile VX Deployer จะติดตั้งและกําหนดค่าซอฟต์แวร์ต่อไปนี้:
  • VMware vCenter Server 7.0 Update 3c (7.0.3.00300) Build 19234570

  • VMware ESXi 7.0 Update 3 Build 19193900

  • Lenovo XClarity Integrator (LXCI) เวอร์ชัน 7.6

   หมายเหตุ
   LXCI 7.6 ไม่พร้อมใช้งานสำหรับการขยายคลัสเตอร์ที่มีอยู่
 • มีการอัปเดตการกําหนดค่า vSAN/vMotion เพื่อให้คุณสามารถใช้ VX Deployer เพื่อปรับใช้คลัสเตอร์ vSAN หลายคลัสเตอร์โดยไม่ต้องกําหนดค่าโครงสร้างพื้นฐานของคุณใหม่

  • ในหน้าเครือข่าย คุณต้องระบุที่อยู่ IP และซับเน็ตมาสก์ของเครือข่ายต่อไปนี้:
   • เครือข่ายการจัดการ ESXi

   • เครือข่าย ESXi vSAN

   • เครือข่าย ESXi vMotion

   • เครือข่ายการจัดการ XCC

  • แต่ละเครือข่ายจะต้องอยู่บนซับเน็ตอื่น

  • ต้องมีที่อยู่เกตเวย์สำหรับเครือข่ายการจัดการ ESXi แต่ไม่บังคับสำหรับเครือข่ายอื่นๆ ทั้งหมด