Skip to main content

ข้อมูลตัวควบคุมอีเทอร์เน็ต

ตัวควบคุมอีเทอร์เน็ตรวมอยู่ในแผงระบบ และมีหน้าที่เป็นอินเทอร์เฟซสำหรับเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายแบบ 10 Mbps, 100 Mbps, หรือ 1 Gbps และมอบความสามารถในการสื่อสารแบบสองทิศทางเต็มอัตรา (FDX) ช่วยให้สามารถรับและส่งข้อมูลบนเครือข่ายได้พร้อมกัน หากขั้วต่ออีเทอร์เน็ตในเซิร์ฟเวอร์สนับสนุนกระบวนการ auto-negotiation ตัวควบคุมจะตรวจหาอัตราการถ่ายโอนข้อมูล (10BASE-T, 100BASE-TX หรือ 1000BASE-T) และโหมดการสื่อสารแบบสองทิศทาง (Full-duplex หรือ Half-duplex) ของเครือข่ายและปฏิบัติการที่อัตราและโหมดดังกล่าวโดยอัตโนมัติ

คุณไม่จำเป็นต้องตั้งค่าจัมเปอร์หรือกำหนดค่าตัวควบคุม อย่างไรก็ตาม คุณต้องติดตั้งโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์เพื่อให้ระบบปฏิบัติการสามารถระบุที่อยู่ของตัวควบคุม

ในการค้นหาไดรเวอร์อุปกรณ์ ให้ไปที่ พอร์ทัลบริการสนับสนุนของ Lenovo