Skip to main content

ใส่โหนดขยาย PCIe ในโหนดคอมพิวท์อีกครั้ง

ใช้ข้อมูลนี้ในการใส่โหนดขยาย PCIe กลับเข้าโหนดคอมพิวท์ หลังจากที่เปลี่ยนส่วนประกอบในโหนดคอมพิวท์เสร็จสิ้นแล้ว

ก่อนที่จะใส่โหนดขยาย PCIe กลับเข้าโหนดคอมพิวท์:
 1. อ่านเนื้อหาส่วนต่อไปนี้เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างไร้กังวล
 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าต่อสายเคเบิลทั้งหมดที่ถอดออกในโหนดคอมพิวท์กลับเข้าอีกครั้งแล้ว

 3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการติดตั้งกลับส่วนประกอบทั้งหมดที่ถอดออกจากโหนดคอมพิวท์เรียบร้อยแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งแผ่นกั้นลม

ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อใส่กลับโหนดขยาย PCIe เข้ากับโหนดคอมพิวท์
 1. หมุนโหนดขยายผ่านด้านบนของโหนดคอมพิวท์
  รูปที่ 1. การหมุนโหนดขยายผ่านด้านบนของโหนดคอมพิวท์
  Pivoting the expansion node over the top of the compute node
 2. วางสามเหลี่ยมที่อยู่บนด้านข้างของโหนดขยายและโหนดคอมพิวท์ จากนั้น เลื่อนโหนดขยายไปข้างหน้าเล็กน้อย และยึดให้แน่นโดยขันสกรูยึดสองตัวใกล้ๆ กับด้านหน้าของโหนดขยาย
  รูปที่ 2. การใส่กลับโหนดขยายเข้ากับโหนดคอมพิวท์
  Re-engaging the expansion node to the compute node
 3. เดินสาย PCIe#2-B ระหว่างขั้วต่อไฟฟ้าสองตัวของตัวยกด้านหน้า ที่ด้านล่างของสายไปเสริมของตัวยกด้านหน้า และต่อเข้ากับขั้วต่อตัวยกที่ระบุว่า “B.”
  รูปที่ 3. การเดินสายเคเบิล PCIe#1-A และ PCIe#2-B
  Routing PCIe#1-A and PCIe#2-B cable
 4. เดินสาย PCIe#1-A ระหว่างขั้วต่อไฟฟ้าสองตัวของตัวยกด้านหน้า เหนือสาย PCIe#2-B และต่อเข้ากับขั้วต่อตัวยกที่ระบุว่า “A.”
 5. ต่อสาย PCIe#3-A เข้ากับขั้วต่อตัวยกที่ระบุว่า “A.”
  รูปที่ 4. การต่อสาย PCIe ทั้งสี่สาย
  Connecting the four PCIe cables
 6. ต่อสาย PCIe#4-B เข้ากับขั้วต่อตัวยกที่ระบุว่า “B.”

หลังจากที่ใส่กลับโหนดขยาย PCIe เข้ากับโหนดคอมพิวท์แล้ว ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. หากสายไฟเสริมของตัวยกด้านหน้าถูกถอดออก ให้ต่อกลับเข้ากับโหนดขยาย
  รูปที่ 5. การต่อสายไฟเสริมของตัวยกด้านหน้ากลับเข้ากับโหนดขยาย
  Re-connecting the auxiliary cable of the front riser assembly to the expansion node
 2. ติดตั้ง ฝาครอบสายเคเบิลด้านหลัง (ดู ติดตั้งฝาครอบสายด้านหลัง)

 3. ติดตั้งส่วนประกอบของโหนดขยาย PCIe ในช่องใส่ (ดู ติดตั้งส่วนประกอบของโหนดขยายคอมพิวท์ในช่องใส่)

 4. เปิดโหนดคอมพิวท์

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube