Skip to main content

ถอดอะแดปเตอร์ PCIe x8 แบบการ์ดจอขนาดปกติ

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดอะแดปเตอร์ PCIe x8 แบบการ์ดจอขนาดปกติ

ก่อนจะถอดอะแดปเตอร์ PCIe x8 แบบการ์ดจอขนาดปกติ:
 1. อ่านเนื้อหาส่วนต่อไปนี้เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างไร้กังวล
 2. ปิดโหนดคอมพิวท์และอุปกรณ์ต่อพ่วงทั้งหมด (ดูที่ ปิดโหนดคอมพิวท์)

 3. ปลดโหนดคอมพิวท์ทั้งหมดออกจากช่องใส่

 4. ถอดสายไฟและสายเคเบิลภายนอกทั้งหมดออกจากด้านหลังของช่องใส่

 5. หากมีการติดตั้งอุปกรณ์จัดเก็บสายเคเบิล ให้ถอดออก (ดู ถอดอุปกรณ์จัดเก็บสายเคเบิล)

 6. ถอดชัตเทิลออก (ดู ถอดชัตเทิล)

 7. ค้นหาอะแดปเตอร์

  รูปที่ 1. ตำแหน่งของอะแดปเตอร์
  Adapter location

ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อถอดอะแดปเตอร์ PCIe x8 แบบการ์ดจอขนาดปกติจากชัตเทิล

รูปที่ 2. การถอดอะแดปเตอร์
Adapter removal

 1. หมุนโครงยึดไปยังตำแหน่งเปิด
 2. ถอดสกรู ถ้ามี
 3. จับขอบด้านบนหรือมุมบนของอะแดปเตอร์และดึงอะแดปเตอร์ออกจากชัตเทิลอย่างระมัดระวัง

หากคุณได้รับคำแนะนำให้ส่งคืนส่วนประกอบหรืออุปกรณ์เสริม ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร้อมบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด และให้ใช้บรรจุภัณฑ์ใดๆ ที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube