Skip to main content

ถอด EIOM

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอด EIOM

ก่อนที่จะถอด EIOM:
 1. อ่านเนื้อหาส่วนต่อไปนี้เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างไร้กังวล
 2. ปิดโหนดคอมพิวท์และอุปกรณ์ต่อพ่วงทั้งหมด (ดูที่ ปิดโหนดคอมพิวท์)

 3. ปลดโหนดคอมพิวท์ทั้งหมดออกจากช่องใส่

 4. ถอดสายไฟและสายเคเบิลภายนอกทั้งหมดออกจากด้านหลังของช่องใส่

 5. หากมีการติดตั้งอุปกรณ์จัดเก็บสายเคเบิล ให้ถอดออก (ดู ถอดอุปกรณ์จัดเก็บสายเคเบิล)

 6. ถอดชัตเทิล (ดู ถอดชัตเทิล) และวางลงบนพื้นที่ทำงานที่มั่นคง

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อถอด EIOM ออก

 • สำหรับตัวครอบ (SFP+) รุ่น 10GbE

  รูปที่ 1. การถอด EIOM
  EIOM removal
 • สำหรับตัวครอบ (RJ-45) รุ่น 10GBASE-T

  รูปที่ 2. การถอด EIOM
  EIOM removal
 • สำหรับแผงครอบ EIOM

  รูปที่ 3. การถอดแผงครอบ EIOM
  EIOM filler removal

 1. ถอดสายสองเส้นออกจาก EIOM (ข้ามขั้นตอนนี้สำหรับแผงครอบ EIOM)
  หมายเหตุ
  ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณดันสลักปลดล็อคเมื่อถอดสายสัญญาณเท่านั้น
 2. หมุนน็อตยึดทวนเข็มนาฬิกา
 3. จับและดัน EIOM ไปด้านหน้าของชัตเทิลเล็กน้อย
 4. ยก EIOM ขึ้นเพื่อถอด EIOM ออกจากชัตเทิล
หลังจากถอด EIOM:
 • หากคุณได้รับคำแนะนำให้ส่งคืนส่วนประกอบหรืออุปกรณ์เสริม ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร้อมบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด และให้ใช้บรรจุภัณฑ์ใดๆ ที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube