Skip to main content

ถอดฝาครอบพัดลม

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดฝาครอบพัดลม

เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น ให้อ่านและปฏิบัติตามคำชี้แจงด้านความปลอดภัยต่อไปนี้
 • S017
  moving parts
  ข้อควรระวัง
  มีใบพัดลมที่เคลื่อนไหวและเป็นอันตรายอยู่ใกล้เคียง ให้นิ้วและอวัยวะส่วนอื่นอยู่ห่างจากชิ้นส่วนต่างๆ เสมอ
 • S033
  240VA shock hazard
  ข้อควรระวัง

  มีพลังงานที่เป็นอันตราย แรงดันไฟฟ้าที่มีพลังงานที่เป็นอันตรายอาจทำให้เกิดความร้อนเมื่อลัดวงจรกับโลหะ ซึ่งอาจทำให้เกิดการกระเด็นของเม็ดโลหะ การลวก หรือทั้งสองอย่าง

ก่อนคุณถอดฝาครอบพัดลม:
 1. อ่านเนื้อหาส่วนต่อไปนี้เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างไร้กังวล
 2. เลื่อนช่องใส่ออกจากแร็ค

ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้ในการถอดฝาครอบพัดลม

รูปที่ 1. การถอดฝาครอบพัดลม
Fan cover removal

 1. หมุนน็อตยึดทวนเข็มนาฬิกา
 2. ค่อยๆ ดันฝาครอบพัดลมเข้าหาด้านหน้าของช่องใส่ จากนั้นยกฝาครอบขึ้น
 3. วางฝาครอบแนวราบหรือเก็บไว้สำหรับใช้ในอนาคต

หากคุณได้รับคำแนะนำให้ส่งคืนส่วนประกอบหรืออุปกรณ์เสริม ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร้อมบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด และให้ใช้บรรจุภัณฑ์ใดๆ ที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube