Skip to main content

ถอด Trusted Cryptographic Module (TCM)

ใช้ข้อมูลนี้เพื่อถอด Trusted Cryptographic Module (TCM)

ก่อนคุณถอด Trusted Cryptographic Module (TCM):
  1. อ่านเนื้อหาส่วนต่อไปนี้เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างไร้กังวล
  2. ปิดโหนดคอมพิวท์ที่เกี่ยวข้องที่คุณกำลังจะดำเนินการ

  3. ถอดโหนดคอมพิวท์ (ดู ถอดโหนดคอมพิวท์ออกจากช่องใส่)

  4. ถอดโหนดคอมพิวท์ (ดู ถอดฝาครอบโหนดคอมพิวท์)

ข้อควรสนใจ
  • TCM คือส่วนประกอบที่ไม่ซ้ำกันสำหรับโหนดที่จำหน่ายในประเทศจีน
  • เมื่อถอด TCM ออก ฟังก์ชัน TCM ทั้งหมดจะถูกปิดใช้งาน

ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้ในการถอด TCM

รูปที่ 1. การถอด TCM
TCM removal

  1. ค้นหาขั้วต่อ TCM บนแผงระบบ (ดูที่ ขั้วต่อภายในของแผงระบบ )
  2. จับที่ขอบของ TCM อย่างระมัดระวัง ค่อยๆ กดสลัก และยกสลักขึ้นจากแผงระบบ

หากคุณได้รับคำแนะนำให้ส่งคืนส่วนประกอบหรืออุปกรณ์เสริม ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร้อมบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด และให้ใช้บรรจุภัณฑ์ใดๆ ที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube