Skip to main content

ถอดฝาครอบโหนดคอมพิวท์

ใช้ขั้นตอนนี้ในการถอดฝาครอบโหนดคอมพิวท์

S014
shock hazard
ข้อควรระวัง
อาจมีระดับแรงดันไฟ กระแสไฟ และพลังงานที่เป็นอันตรายอยู่ เฉพาะช่างเทคนิคบริการที่ชำนาญการเท่านั้นจึงจะได้รับอนุญาตให้ถอดฝาครอบที่มีป้ายนี้
S033
240VA shock hazard
ข้อควรระวัง

มีพลังงานที่เป็นอันตราย แรงดันไฟฟ้าที่มีพลังงานที่เป็นอันตรายอาจทำให้เกิดความร้อนเมื่อลัดวงจรกับโลหะ ซึ่งอาจทำให้เกิดการกระเด็นของเม็ดโลหะ การลวก หรือทั้งสองอย่าง

ก่อนคุณถอดฝาครอบโหนดคอมพิวท์:
  1. อ่านเนื้อหาส่วนต่อไปนี้เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างไร้กังวล
  2. ปิดโหนดคอมพิวท์ที่เกี่ยวข้องที่คุณกำลังจะดำเนินการ

  3. ถอดโหนดออกจากช่องใส่ โปรดดู ถอดโหนดคอมพิวท์ออกจากช่องใส่

ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อรถอดฝาครอบโหนดคอมพิวท์:

รูปที่ 1. การถอดฝาครอบโหนดคอมพิวท์
Compute node cover removal

  1. ดันสลักปลดล็อคฝาครอบที่ด้านบนของฝาครอบโหนด
  2. เลื่อนฝาครอบไปยังด้านหลังของโหนดจนกว่าฝาครอบจะหลุดออกจากโหนด จากนั้นยกฝาครอบออกจากโหนด

หากคุณได้รับคำแนะนำให้ส่งคืนส่วนประกอบหรืออุปกรณ์เสริม ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร้อมบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด และให้ใช้บรรจุภัณฑ์ใดๆ ที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube