Skip to main content

คู่มือการติดตั้ง

ใช้คู่มือการติดตั้งในการติดตั้งส่วนประกอบในเครื่องของคุณ

โปรดอ่านประกาศต่อไปนี้อย่างละเอียด ก่อนที่จะติดตั้งอุปกรณ์เสริม:
ข้อควรสนใจ
ป้องกันการสัมผัสไฟฟ้าสถิตที่อาจทำให้ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข้อมูลได้ ด้วยการเก็บส่วนประกอบที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยสายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ
 • อ่านข้อมูลและคำแนะนำด้านความปลอดภัยเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างไร้กังวล
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องรองรับส่วนประกอบที่คุณกำลังติดตั้ง ดูรายการส่วนประกอบเสริมที่เครื่องรองรับได้ที่ เว็บไซต์ Lenovo ServerProven

 • เมื่อคุณจะติดตั้งเครื่องใหม่ ให้ดาวน์โหลดและใช้เฟิร์มแวร์รุ่นล่าสุด การดำเนินการดังกล่าวจะช่วยให้มั่นใจได้ว่าปัญหาที่รับทราบแล้วจะได้รับการแก้ไข เพื่อให้เครื่องของคุณพร้อมที่จะทำงานด้วยประสิทธิภาพสูงสุด ไปที่ ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ Product_name เพื่อดาวน์โหลดการอัปเดตเฟิร์มแวร์สำหรับเครื่องของคุณ
  สำคัญ
  โซลูชันคลัสเตอร์บางประเภทจำเป็นต้องใช้ระดับรหัสเฉพาะหรือปรับปรุงรหัสที่ต้องใช้ หากส่วนประกอบเป็นส่วนหนึ่งของโซลูชันคลัสเตอร์ ให้ตรวจสอบว่าระดับของรหัสล่าสุดนั้นรองรับโซลูชันคลัสเตอร์ ก่อนที่คุณจะอัปเดตรหัส
 • วิธีที่ควรปฏิบัติ คือ ตรวจดูให้แน่ใจว่าเครื่องทำงานตามปกติ ก่อนที่คุณจะติดตั้งส่วนประกอบเสริม

 • ทำความสะอาดพื้นที่ทำงาน และวางส่วนประกอบที่ถอดไว้บนพื้นผิวราบเรียบที่ไม่โยกคลอนหรือเอียง

 • อย่าพยายามยกวัตถุที่คุณยกไม่ไหว หากจำเป็นต้องยกวัตถุที่มีน้ำหนักมาก โปรดอ่านข้อควรระวังต่อไปนี้อย่างละเอียด:
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพื้นที่บริเวณนั้นยืนได้มั่นคงไม่ลื่นไถล
  • กระจายน้ำหนักของวัตถุที่คุณยกให้เท่ากันระหว่างเท้าทั้งสอง
  • ค่อยๆ ออกแรงยก ไม่ควรขยับตัว หรือบิดตัวอย่างรวดเร็วขณะยกของหนัก
  • เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้งานกล้ามเนื้อส่วนหลังของคุณมากเกินไป ให้ยกโดยใช้การยืนหรือผลักขึ้นโดยใช้กล้ามเนื้อขา
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีเต้ารับไฟฟ้าที่ต่อสายดินอย่างเหมาะสมในจำนวนที่เพียงพอสำหรับเครื่อง จอภาพ และอุปกรณ์อื่นๆ

 • สำรองข้อมูลสำคัญทั้งหมดก่อนที่คุณจะทำการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับดิสก์ไดรฟ์

 • คุณต้องมีไขควงปากแบนอันเล็ก ไขควงแฉกขนาดเล็ก และไขควงหกเหลี่ยมขนาด T8

 • เปิดเครื่องทิ้งไว้ หากต้องการดูไฟ LED แสดงข้อผิดพลาดบนแผงระบบและส่วนประกอบภายใน

 • คุณไม่จำเป็นต้องปิดเครื่องเพื่อจะถอดหรือติดตั้งแหล่งจ่ายไฟและพัดลมแบบ Hot-swap หรืออุปกรณ์ USB แบบ Hot-plug อย่างไรก็ตาม คุณต้องปิดเครื่องก่อนที่จะดำเนินขั้นตอนเกี่ยวกับการถอดหรือการติดตั้งสายอะเแดปเตอร์ และคุณต้องถอดสายไฟของเครื่องออกจากแหล่งพลังงานก่อนที่จะดำเนินขั้นตอนเกี่ยวกับการถอดหรือการใส่การ์ดตัวยก

 • พื้นที่ที่ปรากฏเป็นสีฟ้าบนส่วนประกอบแสดงถึงตำแหน่งสัมผัสที่คุณใช้หยิบส่วนประกอบที่จะถอดหรือติดตั้งลงในเครื่อง การเปิดหรือปิดสลัก เป็นต้น

 • พื้นที่ที่ปรากฏเป็นสีส้มบนส่วนประกอบ หรือป้ายสีส้มด้านบนหรือบริเวณใกล้กับส่วนประกอบแสดงว่าส่วนประกอบดังกล่าวสามารถเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องปิดเครื่อง และระบบปฏิบัติการของเครื่องรองรับความสามารถแบบ Hot-swap ซึ่งแปลว่าคุณจะสามารถถอดหรือติดตั้งส่วนประกอบได้ขณะที่เครื่องยังทำงานอยู่ (สีส้มยังแสดงถึงตำแหน่งสัมผัสบนส่วนประกอบแบบถอดเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องปิดเครื่องด้วย) ดูคำแนะนำสำหรับการถอดหรือติดตั้งส่วนประกอบ Hot-swap ต่างๆ โดยเฉพาะ เพื่อดูขั้นตอนเพิ่มเติมอื่นๆ ที่คุณอาจต้องทำก่อนถอดหรือติดตั้งส่วนประกอบ

 • แถบสีแดงบนไดรฟ์ที่อยู่ติดกับสลักปลดล็อคระบุว่าสามารถถอดไดรฟ์ได้โดยไม่ต้องปิดเครื่อง หากเครื่องและระบบปฏิบัติการรองรับความสามารถแบบ Hot-swap แปลว่าคุณสามารถถอดหรือติดตั้งไดรฟ์ได้ขณะที่เครื่องกำลังทำงานอยู่
  หมายเหตุ
  ดูคำแนะนำเฉพาะระบบสำหรับการถอดหรือติดตั้งไดรฟ์แบบ Hot-swap เพื่อดูขั้นตอนเพิ่มเติมอื่นๆ ที่คุณอาจต้องทำก่อนถอดหรือติดตั้งไดรฟ์
 • หลังจากใช้งานเครื่องเสร็จแล้ว ตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณได้ติดตั้งแผงครอบ ตัวป้องกัน ป้ายกำกับ และสายดินกลับเข้าที่เดิมแล้ว